Strona główna
Aktualności
Misja
Prace naukowe
Władze
Działalność
Konferencje
Publikacje
Współpraca
Formularz
Linki
BOS/SOR 2020
MODEST
 
 

Wiadomości bieżące

25-02-2020

BOS / SOR 2020 w Pałacu Staszica w Warszawie, 24-26 września 2020 roku

Z ogromną przyjemnością informujemy, że kolejna konferencja BOS / SOR 2020, odbędzie się w dniach 24-26 września 2020 roku (czwartek-sobota) w Pałacu Staszica w Warszawie.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy i zachęcamy do kierowania zgłoszeń na adres poczty elektronicznej bos2020@ibspan.waw.pl (formularz rejestracyjny).
Większość zasadniczej korespondencji, dotyczącej konferencji, będzie prowadzona w języku angielskim, ponieważ przewidujemy znacznie zwiększony udział uczestników z zagranicy w naszej konferencji, w tym, w szczególności – wykłady plenarne znanych na świecie specjalistów.

Stąd też i rozszerzony akronim naszej konferencji: BOS (badania Operacyjne i Systemowe) / SOR (Systems and Operational Research).

Tradycyjnie już, współorganizatorem konferencji BOS 2020 jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

* * *

Konferencje BOS są jednym z najważniejszych forów polskiego środowiska naukowców i praktyków szeroko pojętych badań systemowych i operacyjnych. W organizowanych od ponad trzydziestu lat, obecnie co dwa lata, spotkaniach uczestniczy zazwyczaj około 150-200 osób i prezentowanych jest ponad 100 referatów, które po przejściu procedury recenzyjnej, są publikowane. Tematyka prezentowanych prac obejmuje bardzo szeroki zakres, od zagadnień teoretycznych i metodycznych po zastosowania w przemyśle, gospodarce, zarządzaniu, administracji, obronności itp. Część obrad konferencji przybiera postać autorskich seminariów, często na najwyższym poziomie naukowym, także na skalę międzynarodową.

* * *
 

22-01-2019

***

Informujemy Państwa, że kolejna konferencja EURO odbędzie się w dniach 23-26 czerwca 2019 r. w Dublinie, w Irlandii. Zachęcamy do odwiedzenia strony konferencji https://www.euro2019dublin.com/ i do uczestnictwa w niej.

***

Czasopismo (dwumiesięcznik) ORMS Today poszukuje interesujących tekstów na temat zakończonych sukcesem projektów z dziedziny badań operacyjnych. Tekst taki, o charakterze możliwie nie-technicznym i długości około 2 000 słów, po zaakceptowaniu byłby zamieszczony w specjalnym numerze ORMS Today. Prosimy zwracać się wprost do przewodniczącego komitetu redakcyjnego czasopisma, Professor James J. Cochran jcochran@cba.ua.edu – z powołaniem się na zaproszenie, rozesłane na listę adresową Towarzystwa.

***

Artykuły, będące pokłosiem konferencji BOS/SOR 2018, która odbyła się we wrześniu 2018 r. w Warszawie w Pałacu Staszica, są w trakcie publikacji w tomie wydawnictwa Springer oraz w kwartalniku Control & Cybernetics.

***

Przypominamy o opłacaniu składek Towarzystwa na bieżący rok. Ich wysokość nie uległa zmianie – 40 PLN rocznie. Wpłacamy na konto Towarzystwa w banku PeKaO S.A., Swift: PKOPPLPW; numer konta:  47 1240 6218 1111 0000 4619 6420

 

29-07-2018

Konkurs Towarzystwa na książkę o tematyce badań operacyjnych i systemowych

Wyniki konkursu PTBOiS na książkę o tematyce badań operacyjnych i systemowych, 7 lipca 2018 r.

Wyniki konkursu PTBOiS na książkę ORS, 2018

Punktacja końcowa

Autorzy

Tytuł

Krzysztof S. Targiel 

Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami

4,87

Jerzy Kolarzowski 

Podstawy negocjacji. Enchiridion. Ujęcie lingwistyczne i prakseologiczne

4,52

Ewa Roszkowska, Tomasz Wachowicz (red.)

Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji

4,02

Tadeusz Trzaskalik, Cezary Dominiak, Dorota Górecka, Maciej Nowak, Krzysztof Targiel, Sebastian Sitarz, Tomasz Wachowicz

Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania 

4,14

Ignacy Kaliszewski, Janusz Miroforidis, Dmitry Podkopaev

Multiple Criteria Decision Making by Multiobjective Optimization - A Toolbox

3,83

Kesra Nermend

 

Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji

5,17

Dariusz Horla 

Metody obliczeniowe optymalizacji w zadaniach

4,74

Wiesław Wajs 

Optymalizacja statyczna w przestrzeni dwuwymiarowej

5,10

Tomasz Palonka 

 

Pomiar kosztu kapitału na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej w Polsce. Metodyczne studium przypadku

3,98

Marek Szelągowski 

Zarządzanie procesowe w gospodarce wiedzy

4,19

Jan B. Gajda 

Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu

5,65

Władysław Homenda, Witold Pedrycz

Pattern Recognition: A Quality of Data Perspective

4,93

Mariusz Kostrzewski 

 

Modelowanie i badanie wybranych procesów i elementów obiektów logistycznych z wykorzystaniem metod symulacyjnych

4,88

Skala ocen: 0-10; powyższe wyniki są średnimi po ocenach członków Kapituły, ważonych przez ogólna liczbę punktów, przyznaną przez danego członka kapituły.

15-05-2018

Konkurs Towarzystwa na książkę o tematyce badań operacyjnych i systemowych

Na jesieni 2017 r. Towarzystwo ogłosiło konkurs na książkę o tematyce związanej z działalnością PTBOiS. Konkurs jest realizowany według ustalonego przez Zarząd Towarzystwa Regulaminu. W terminie nadsyłania propozycji do konkursu zostało zgłoszonych 14 propozycji (patrz Lista książek zgłoszonych). W obecnej chwili trwają prace nad (1) wyłonieniem faktycznych uczestników konkursu, zgodnie z jego Regulaminem, oraz (2) oceną zakwalifikowanych do faktycznego konkursu prac. Lista prac faktycznie ocenianych oraz laureaci Konkursu, zostaną ogłoszeni do końca czerwca br. Wręczenie nagród przewidziane jest w trakcie konferencji BOS / SOR 2018.
 

10-04-2018

Szanowni Państwo!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że kolejna konferencja BOS, BOS / SOR 2018, odbędzie się w dniach 24-26 września 2018 roku (poniedziałek-środa) w Pałacu Staszica w Warszawie.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy i zachęcamy do kierowania zgłoszeń na adres poczty elektronicznej bos2018@ibspan.waw.pl (formularz rejestracyjny).

Większość zasadniczej korespondencji, dotyczącej konferencji, będzie prowadzona w języku angielskim, ponieważ przewidujemy znacznie zwiększony udział uczestników z zagranicy w naszej konferencji, w tym, w szczególności – wykłady plenarne znanych na świecie specjalistów.

Stąd tez i rozszerzony akronim naszej konferencji: BOS (badania Operacyjne i Systemowe) / SOR (Systems and Operational Research).

Tradycyjnie już, współorganizatorem konferencji BOS 2016 jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Tradycyjnie także, częścią konferencji BOS 2018 będzie również seria referatów pod auspicjami Grupy Roboczej MODEST, tj. MODEST 2018 Workshop.

 

22-06-2016

 

Konferencja CISIM 2016


Z przyjemnością informujemy Państwa, że Towarzystwo jest zaangażowane w organizację kolejnej konferencji CISIM, tj. CISIM 2016 – 15 międzynarodowa konferencja nt komputerowych systemów informacyjnych i zastosowań w zarządzaniu przemysłem, która odbędzie się w Wilnie, w dniach 14-16 września 2016 r.
www.uwb.lt/cisim2016
 

* * *

 

 

22-06-2016

 

Konferencja EURO 2016


Już za kilka dni zacznie się najważniejsza doroczna konferencja z dziedziny badań operacyjnych w Europie: EURO 2016 (prosimy nie mylić z mistrzostwami Europy w piłce nożnej): Poznań, 3-6 lipca 2016. Program jest już przygotowany i warto się nim zainteresować:
www.euro2016.poznan.pl
 

* * *

 

 

16-12-2015

 

Weryfikacja członkostwa w Towarzystwie


Od końca października 2015 r. trwa akcja weryfikacji członkostwa w Towarzystwie. Jest ona prowadzona zarówno dla uporządkowania stanu spraw w Towarzystwie, jak i ze względu na zewnętrzną sprawozdawczość, w tym także międzynarodową. O wynikach tej akcji poinformujemy Państwa na wiosnę 2016 roku.
 

* * *

 

16-12-2015

BOS 2016 w Pałacu Staszica w Warszawie,
12-14 października 2016 roku

Z ogromną przyjemnością informujemy, że kolejna konferencja BOS, BOS 2016, odbędzie się w dniach 12-14 października 2016 roku (środa-piątek) w Pałacu Staszica w Warszawie.

W najbliższych dniach rozesłane zostanie zaproszenie do zgłaszania referatów i uczestnictwa, jednakże już teraz kierujemy do wszystkich Państwa serdeczne zaproszenie i zachęcamy do kierowania zgłoszeń na adres poczty elektronicznej bos2016@ibspan.waw.pl (formularz rejestracyjny).
 
Tradycyjnie już, współorganizatorem konferencji BOS 2016 jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.
 
Podobnie, jak w przypadku konferencji BOS 2014, ważnym aspektem konferencji BOS 2016, w szczególności w kontekście współpracy z IBS PAN, jest jej ścisłe powiązanie z międzynarodowym seminarium International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, która odbywać się będzie w tym samym terminie, również w Pałacu Staszica.
 
Tradycyjnie już, częścią konferencji BOS 2016 będzie również seria referatów pod auspicjami European Working Group MODEST, tj. MODEST 2016 Workshop.
 

* * *

 

Konferencje BOS są jednym z najważniejszych forów polskiego środowiska naukowców i praktyków szeroko pojętych badań systemowych i operacyjnych. W organizowanych od prawie trzydziestu lat, obecnie co dwa lata, spotkaniach uczestniczy zazwyczaj około 150-200 osób i prezentowanych jest ponad 100 referatów, które po przejściu procedury recenzyjnej, są publikowane. Tematyka prezentowanych prac obejmuje bardzo szeroki zakres, od zagadnień teoretycznych i metodycznych po zastosowania w przemyśle, gospodarce, zarządzaniu, administracji, obronności itp. Część obrad konferencji przybiera postać autorskich seminariów, często na najwyższym poziomie naukowym, także na skalę międzynarodową.

 

 

16-10-2013

 

BOS 2014 w Pałacu Staszica w Warszawie, 24-26 września 2014 roku

 

Z przyjemnością informujemy, że kolejna konferencja BOS, tj. BOS 2014, odbędzie się w dniach 24-26 września 2014 roku (środa-piątek) w Pałacu Staszica w Warszawie.

 

W najbliższych dniach rozesłane zostanie zaproszenie do zgłaszania referatów i uczestnictwa, jednakże już teraz kierujemy do wszystkich Państwa serdeczne zaproszenie i zachęcamy do kierowania zgłoszeń na adres poczty elektronicznej bos2014@ibspan.waw.pl (formularz rejestracyjny).

 

Tradycyjnie już, współorganizatorem konferencji BOS 2014 jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

 

Ważnym aspektem konferencji BOS 2014, w szczególności w kontekście współpracy z IBS PAN, jest jej ścisłe powiązanie z międzynarodową konferencją IEEE Intelligent Systems, która odbywać się będzie w tych samych dniach (24-26.IX.2014) w najbliższym sąsiedztwie (Hotel Gromada – Dom Chłopa).

 

Jednocześnie pragniemy także Państwa poinformować, że w dniach 22-24 września 2014 roku, a więc bezpośrednio przed konferencjami BOS 2014 oraz IEEE Intelligent Systems, odbędzie się również w Warszawie 7th International Conference on Soft Methods in Probabilistics and Statistics (SMPS 2014), a zatem będziemy mieli do czynienia z możliwością uczestniczenia w jednym tygodniu w trzech spotkaniach, których zakresy tematyczne są w wielu punktach zbieżne, a których organizacja jest w dużej mierze realizowana we współpracy między PTBOiS a IBS PAN.

 

*   *   *

Konferencje BOS są jednym z najważniejszych forów polskiego środowiska naukowców i praktyków szeroko pojętych badań systemowych i operacyjnych. W organizowanych od prawie trzydziestu lat, co dwa lata, spotkaniach uczestniczy zazwyczaj około 150-200 osób i prezentowanych jest ponad 100 referatów, które po przejściu procedury recenzyjnej, są publikowane. Tematyka prezentowanych prac obejmuje bardzo szeroki zakres, od zagadnień teoretycznych i metodycznych po zastosowania w przemyśle, gospodarce, zarządzaniu, administracji, obronności itp. Część obrad konferencji przybiera postać autorskich seminariów, często na najwyższym poziomie naukowym, także na skalę międzynarodową.

 

*   *   *

 

 

15-10-2013

 

Udział PTBOiS w 1 Kongresie Towarzystw Naukowych


W dniach 17-18 września miał miejsce pierwszy Kongres Towarzystw Naukowych, który odbył się w obrębie kampusu SGGW na warszawskim Ursynowie. W tym precedensowym spotkaniu wzięli także
udział przedstawiciele PTBOiS. Sekretarz Generalny Towarzystwa wygłosił referat, którego tekst zamieszczamy  poniżej.

 

 

*   *   *

 

 

15-03-2013

 

IFSA 2013 AWARD


Prof. Janusz Kacprzyk, Prezes PTBOiS, otrzymał IFSA 2013 Award, najbardziej prestiżowš nagrodę International Fuzzy Systems Association (IFSA), za całokształt osišgnięć naukowych w dziedzinie systemów rozmytych oraz działalnoœć na rzecz IFSA. Jest szóstym kolejnym laureatem tej nagrody, po profesorach L.A. Zadehu, G.J. Klirze, T. Terano, R.R. Yagerze i E. Trillasie.

 

*   *   *

 

webmaster: Aneta Pielak