Strona główna
Aktualności
Misja
Prace naukowe
Władze
Działalność
Konferencje
Publikacje
Współpraca
Formularz
Linki
MODEST
BOS 2020
 

Wiadomości bieżące

23-07-2022

BOS / SOR 2022, 13-15 października 2022 roku

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NADSYŁANIA REFERATÓW -
DO 31 SIERPNIA 2022 r.

01-06-2022

BOS / SOR 2022, 13-15 października 2022 roku

Z ogromną przyjemnością informujemy, że kolejna konferencja BOS, BOS / SOR 2022, odbędzie się w dniach 13-15 października 2022 roku (czwartek-sobota) w trybie hybrydowym.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy i zachęcamy do kierowania zgłoszeń na adres poczty elektronicznej bos2022@ibspan.waw.pl (formularz rejestracyjny).

Większość zasadniczej korespondencji, dotyczącej konferencji, będzie prowadzona w języku angielskim, ponieważ przewidujemy, jak i poprzednio, zwiększony udział uczestników z zagranicy w naszej konferencji, w tym, w szczególności – wykłady plenarne znanych na świecie specjalistów.

Stąd też i rozszerzony akronim naszej konferencji: BOS (Badania Operacyjne i Systemowe) / SOR (Systems and Operational Research).

Tradycyjnie już, współorganizatorem konferencji BOS/SOR 2022 jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

***

Konferencje BOS są jednym z najważniejszych forów polskiego środowiska naukowców i praktyków szeroko pojętych badań systemowych i operacyjnych. Tematyka prezentowanych prac obejmuje bardzo szeroki zakres, od zagadnień teoretycznych i metodycznych po zastosowania w przemyśle, gospodarce, zarządzaniu, administracji, obronności itp. Część obrad konferencji przybiera postać autorskich seminariów, często na najwyższym poziomie naukowym, także na skalę międzynarodową.

Zgłoszone i zrecenzowane prace są publikowane, w przypadku ostatnich konferencji – w tomie wydawnictwa Springer i kilku wybranych czasopismach.

***

30-03-2021

Szanowni Państwo, z przyjemnością chcemy Państwa poinformować, że edycja 2020 konkursu naszego Towarzystwa na polską książkę o tematyce badań operacyjnych i systemowych – z opóźnieniem spowodowanym głównie przez szczególne warunki działania w trakcie epidemii – dobiegła końca. Znajdą Państwo poniżej końcowe wyniki konkursu. Osobno zwrócimy się do wszystkich uczestników konkursu (którym – a zwłaszcza osobom zgłaszającym kandydatury – serdecznie dziękujemy), w tym do laureatów. Pragniemy podkreślić, że poziom zgłoszonych pozycji książkowych był wysoki, a tematyka w pełni odpowiadająca założeniom konkursu i wobec tego decyzja końcowa była trudna. Ten fakt także wpłynął na poszerzenie grona laureatów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dostępnych nam mediach. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim osobom, zaangażowanym w nasz konkurs i zapewniamy, że kolejna edycja, 2022, jest już w przygotowaniu.

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych,
Jan W. Owsiński, Sekretarz Generalny

Książki zgłoszone w konkursie Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych - wyniki końcowe

Miejsce

Tytuł

Autorzy

Nagrody

 
 

1.

Pattern Recognition: A Quality of Data Perspective

Władysław Homenda; Witold Pedrycz

I nagroda, 5 000 PLN

 

2.

Dynamic Business Process Management in the Knowledge Economy: Creating Value from Intellectual Capital

Marek Szelągowski

II nagroda, 3 000 PLN

 

3.

Optymalizacja procesów magazynowych – wybrane modele i metody

Grzegorz Tarczyński

III nagroda równorzędna, 1 000 PLN

 

4.

Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne

Helena Gaspars-Wieloch

III nagroda równorzędna, 1 000 PLN

 

5.

Optymalizacja przewozu produktów szybko tracących wartość – modele i algorytmy

Marcin Anholcer

Dyplom udziału

 

6.

Modelowanie procesów społecznych w organizacji z wykorzystaniem automatów komórkowych

Agnieszka Kowalska-Styczeń

Dyplom udziału

 

7.

Modele decyzyjne w planowaniu kompletacji zamówień w nowoczesnym magazynie

Aleksandra Sabo Zielonka

Dyplom udziału

 

8.

Warstwowe modele systemów bezpieczeństwa do zastosowań w transporcie szynowym

Adrian Gill

Dyplom udziału

 

9.

Subiektywna ocena inwestycji giełdowych
– ujęcie ilościowe

Renata Dudzińska-Baryła

Dyplom udziału

 

10.

Zastosowanie przetwarzania sygnałów w fuzji danych strumieniowych

Krzysztof Brzostowski

Dyplom udziału

 

11.

Niespójność osądów w analitycznym procesie hierarchicznym

Anna Prusak

Dyplom udziału

 

12.

Modelowanie zmienności danych w ramach metody DEA

Artur Prędki

Dyplom udziału

 

--.

Fuzzy Transportation and Transshipment Problems

Amarpreet Kaur, Janusz Kacprzyk, Amit Kumar

NIE OCENIANA

 

--.

Programowanie kwadratowe
we wspomaganiu decyzji

Tadeusz Trzaskalik, Renata Dudzińska-Baryła, Sławomir Jarek, Maciej Nowak

NIE OCENIANA

 

 

20-01-2021

Z wielką przyjemnością informujemy, że kolejna konferencja BOS, a mianowicie BOS/SOR2020, odbyła się, po zmianie terminu i przejściu na tryb zdalny, w dniach 14-15 grudnia 2020 r. Wygłoszono szereg bardzo interesujących referatów, przy czym zrealizowany program konferencji podajemy poniżej, a jego poszczególne pozycje (w kolorze niebieskim) stanowią linki do odpowiednich prezentacji konferencyjnych. Mamy nadzieję, że skorzystają z nich Państwo, bowiem stanowią one naprawdę bogate źródło informacji.

Final Session Schedule of the BOS/SOR2020 Conference, Palais Staszic, Warsaw / virtual mode

Systems and Operational Research 2020

Organised by the Polish Operational and Systems Research Society, in cooperation with the
Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

and Warsaw School of information Technology

 

14 December 2020 - Monday

12:00 CET*: opening of the Conference

Introductory Address by Janusz Kacprzyk, President, Polish Operational and Systems Research Society

12:15 CET: Jorge Hernandez Hormazabal: Enhancing and implementing knowledge based ICT solutions within high risk and uncertain conditions for agriculture production systems (RUC-APS) (invited plenary); Chair: Janusz Kacprzyk

13:00 CET: Tadeusz Trzaskalik: Classification of alternatives in Bipolar Multistage Method; Chair: Janusz Kacprzyk

13:45 CET: Session I: Multiple criteria decision making and optimisation; Chair: Ignacy Kaliszewski

Alexander Yazenin & Ilya Soldatenko: Model of a minimal risk portfolio under hybrid uncertainty

Andrzej Łodziński: Supporting the process of negotiations with the use of multi-criteria analysis

Ignacy Kaliszewski & Olga Karelkina: Multiobjective optimization via web-based services

Jakko Hakula: Evaluation of digital services by voting towards MCDM: the pedagogy of the Saari triangle

Dmitry Podkopaev: A library for solving multiobjective multiple-choice knapsack problems

 

15:45 CET: Session II: Trading and exchange models and algorithms; Chair: Lech Kruś

Przemysław Juszczuk & Lech Kruś: Towards effective trading systems - investigating the efficiency of market indicators

Jerzy Tchórzewski & Dariusz Ruciński: Quantum-inspired method of modelling the neuronal day-ahead market of the Polish electricity exchange

Dariusz Ruciński: Data quotation period and the quality of ANN teaching as a Polish Power Exchange model

 

17:30 CET: Closing of the first day of the Conference

 

15 December 2018 – Tuesday

9:00 CET: Jerzy Józefczyk, Mirosław Ławrynowicz & Grzegorz Filcek: On problems and methods of coordinated scheduling and location; Chair: Ignacy Kaliszewski

10:00 CET: Session III: Advances in optimization techniques for machine learning; Chairs: Serena Crisci & Giorgia Franchini)

Pasquale Cascarano: ADMM DIP-TV: combining Total Variation and Deep Image Prior for image restoration

Giorgia Franchini: Steplength and mini-batch size selection in Convolutional Neural Networks

Marek Pecha: Balancing predictive relevance of ligand biochemical activities

Simone Rebegoldi: A stochastic inexact restoration trust-region method with application to machine learning

Marco Viola: Line-search second-order methods for optimization in noisy environments

 

12:30 CET: Intermission: Open resources in the digital repository of the Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, by Joanna Niesłuchowska-Kubacz

12:40 CET: Session IV: Management & Economics; Chair: Jerzy Tchórzewski

Leszek Klukowski: Problems of Polish public debt – state from before Covid-19

Jan Gadomski & Lech Kruś: Short and long term objectives of an enterprise. bi-criteria analysis

Radosław Marlęga & Jerzy Tchórzewski: Metaidentification of the management system of the PEPE in terms of control theory and systems

Jarosław Stańczak & Jan Owsiński: Evolutionary k-means clustering method with controlled number of detected groups applied in determining the typology of Polish municipalities

 

14:40 CET: Session V: Data analysis, modelling and applications; Chair: Zbigniew Nahorski

Jolanta Jarnicka & Zbigniew Nahorski: Comparison of two methods of estimating uncertainty in national greenhouse gas inventories

Jan Owsiński, Cristian Ciurea, Florin Filip & Jarosław Stańczak: Students’ forward thinking – an analysis of cultural divides

Jan Betley, Mateusz Iskrzyński & Magdalena Sochacka: Auto-Machine-Learning on Texts

Antoni Żochowski, Weronika Radziszewska, Katarzyna Szulc & Jörg Verstraete: Approximation of energy-optimal train control

Krzysztof Schiff: Ant algorithm for maximum number of 3-cliques in 3-partite graphs

 

17:15 CET: Closing of the Conference

* CET: Central European Time; in red fonts: paper not presented

10-11-2020

Druga edycja konkursu Towarzystwa na książkę o tematyce badań operacyjnych i systemowych

Realizowana jest obecnie druga edycja konkursu Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych na polską książkę z dziedziny badań operacyjnych i systemowych. W ramach zgłaszania kandydatur nadesłano wnioski, dotyczące 14 pozycji (Lista zgłoszonych książek). Obecnie, zgodnie Regulaminem konkursu, członkowie Kapituły rozważają ustalenie właściwej listy książek do oceny. Lista ta, a następnie oceny poszczególnych kandydatur, zostaną ogłoszone przed kolejną konferencją BOS/SOR2020, tj. przed 14 grudnia 2020 r.

Odnotowujemy, że szczególną satysfakcją, że – po pierwsze – wśród kandydatur znalazło się szereg pozycji z klasycznego zakresu tematyki i zagadnień badań operacyjnych, w większej mierze niż to miało miejsce w pierwszej edycji naszego konkursu, a po drugie – obserwujemy, podobnie jak i poprzednio, udział szeregu ośrodków w naszym konkursie, zarówno jeśli idzie o autorów kandydujących książek i ich afiliacje, jak i osoby zgłaszające.

Zachęcamy do zapoznania się z Listą zgłoszonych książek i do nadsyłania Państwa uwag i ocen pod adresem konkurs.ptbois@ibspan.waw.pl
 

25-02-2020

BOS / SOR 2020 w Pałacu Staszica w Warszawie, 24-26 września 2020 roku

Z ogromną przyjemnością informujemy, że kolejna konferencja BOS / SOR 2020, odbędzie się w dniach 24-26 września 2020 roku (czwartek-sobota) w Pałacu Staszica w Warszawie.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy i zachęcamy do kierowania zgłoszeń na adres poczty elektronicznej bos2020@ibspan.waw.pl (formularz rejestracyjny).
Większość zasadniczej korespondencji, dotyczącej konferencji, będzie prowadzona w języku angielskim, ponieważ przewidujemy znacznie zwiększony udział uczestników z zagranicy w naszej konferencji, w tym, w szczególności – wykłady plenarne znanych na świecie specjalistów.

Stąd też i rozszerzony akronim naszej konferencji: BOS (badania Operacyjne i Systemowe) / SOR (Systems and Operational Research).

Tradycyjnie już, współorganizatorem konferencji BOS 2020 jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

* * *

Konferencje BOS są jednym z najważniejszych forów polskiego środowiska naukowców i praktyków szeroko pojętych badań systemowych i operacyjnych. W organizowanych od ponad trzydziestu lat, obecnie co dwa lata, spotkaniach uczestniczy zazwyczaj około 150-200 osób i prezentowanych jest ponad 100 referatów, które po przejściu procedury recenzyjnej, są publikowane. Tematyka prezentowanych prac obejmuje bardzo szeroki zakres, od zagadnień teoretycznych i metodycznych po zastosowania w przemyśle, gospodarce, zarządzaniu, administracji, obronności itp. Część obrad konferencji przybiera postać autorskich seminariów, często na najwyższym poziomie naukowym, także na skalę międzynarodową.

* * *
 

22-01-2019

***

Informujemy Państwa, że kolejna konferencja EURO odbędzie się w dniach 23-26 czerwca 2019 r. w Dublinie, w Irlandii. Zachęcamy do odwiedzenia strony konferencji https://www.euro2019dublin.com/ i do uczestnictwa w niej.

***

Czasopismo (dwumiesięcznik) ORMS Today poszukuje interesujących tekstów na temat zakończonych sukcesem projektów z dziedziny badań operacyjnych. Tekst taki, o charakterze możliwie nie-technicznym i długości około 2 000 słów, po zaakceptowaniu byłby zamieszczony w specjalnym numerze ORMS Today. Prosimy zwracać się wprost do przewodniczącego komitetu redakcyjnego czasopisma, Professor James J. Cochran jcochran@cba.ua.edu – z powołaniem się na zaproszenie, rozesłane na listę adresową Towarzystwa.

***

Artykuły, będące pokłosiem konferencji BOS/SOR 2018, która odbyła się we wrześniu 2018 r. w Warszawie w Pałacu Staszica, są w trakcie publikacji w tomie wydawnictwa Springer oraz w kwartalniku Control & Cybernetics.

***

Przypominamy o opłacaniu składek Towarzystwa na bieżący rok. Ich wysokość nie uległa zmianie – 40 PLN rocznie. Wpłacamy na konto Towarzystwa w banku PeKaO S.A., Swift: PKOPPLPW; numer konta:  47 1240 6218 1111 0000 4619 6420

 

29-07-2018

Konkurs Towarzystwa na książkę o tematyce badań operacyjnych i systemowych

Wyniki konkursu PTBOiS na książkę o tematyce badań operacyjnych i systemowych, 7 lipca 2018 r.

Wyniki konkursu PTBOiS na książkę ORS, 2018

Punktacja końcowa

Autorzy

Tytuł

Krzysztof S. Targiel 

Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami

4,87

Jerzy Kolarzowski 

Podstawy negocjacji. Enchiridion. Ujęcie lingwistyczne i prakseologiczne

4,52

Ewa Roszkowska, Tomasz Wachowicz (red.)

Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji

4,02

Tadeusz Trzaskalik, Cezary Dominiak, Dorota Górecka, Maciej Nowak, Krzysztof Targiel, Sebastian Sitarz, Tomasz Wachowicz

Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania 

4,14

Ignacy Kaliszewski, Janusz Miroforidis, Dmitry Podkopaev

Multiple Criteria Decision Making by Multiobjective Optimization - A Toolbox

3,83

Kesra Nermend

 

Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji

5,17

Dariusz Horla 

Metody obliczeniowe optymalizacji w zadaniach

4,74

Wiesław Wajs 

Optymalizacja statyczna w przestrzeni dwuwymiarowej

5,10

Tomasz Palonka 

 

Pomiar kosztu kapitału na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej w Polsce. Metodyczne studium przypadku

3,98

Marek Szelągowski 

Zarządzanie procesowe w gospodarce wiedzy

4,19

Jan B. Gajda 

Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu

5,65

Władysław Homenda, Witold Pedrycz

Pattern Recognition: A Quality of Data Perspective

4,93

Mariusz Kostrzewski 

 

Modelowanie i badanie wybranych procesów i elementów obiektów logistycznych z wykorzystaniem metod symulacyjnych

4,88

Skala ocen: 0-10; powyższe wyniki są średnimi po ocenach członków Kapituły, ważonych przez ogólna liczbę punktów, przyznaną przez danego członka kapituły.

15-05-2018

Konkurs Towarzystwa na książkę o tematyce badań operacyjnych i systemowych

Na jesieni 2017 r. Towarzystwo ogłosiło konkurs na książkę o tematyce związanej z działalnością PTBOiS. Konkurs jest realizowany według ustalonego przez Zarząd Towarzystwa Regulaminu. W terminie nadsyłania propozycji do konkursu zostało zgłoszonych 14 propozycji (patrz Lista książek zgłoszonych). W obecnej chwili trwają prace nad (1) wyłonieniem faktycznych uczestników konkursu, zgodnie z jego Regulaminem, oraz (2) oceną zakwalifikowanych do faktycznego konkursu prac. Lista prac faktycznie ocenianych oraz laureaci Konkursu, zostaną ogłoszeni do końca czerwca br. Wręczenie nagród przewidziane jest w trakcie konferencji BOS / SOR 2018.
 

10-04-2018

Szanowni Państwo!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że kolejna konferencja BOS, BOS / SOR 2018, odbędzie się w dniach 24-26 września 2018 roku (poniedziałek-środa) w Pałacu Staszica w Warszawie.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy i zachęcamy do kierowania zgłoszeń na adres poczty elektronicznej bos2018@ibspan.waw.pl (formularz rejestracyjny).

Większość zasadniczej korespondencji, dotyczącej konferencji, będzie prowadzona w języku angielskim, ponieważ przewidujemy znacznie zwiększony udział uczestników z zagranicy w naszej konferencji, w tym, w szczególności – wykłady plenarne znanych na świecie specjalistów.

Stąd tez i rozszerzony akronim naszej konferencji: BOS (badania Operacyjne i Systemowe) / SOR (Systems and Operational Research).

Tradycyjnie już, współorganizatorem konferencji BOS 2016 jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Tradycyjnie także, częścią konferencji BOS 2018 będzie również seria referatów pod auspicjami Grupy Roboczej MODEST, tj. MODEST 2018 Workshop.

 

22-06-2016

 

Konferencja CISIM 2016


Z przyjemnością informujemy Państwa, że Towarzystwo jest zaangażowane w organizację kolejnej konferencji CISIM, tj. CISIM 2016 – 15 międzynarodowa konferencja nt komputerowych systemów informacyjnych i zastosowań w zarządzaniu przemysłem, która odbędzie się w Wilnie, w dniach 14-16 września 2016 r.
www.uwb.lt/cisim2016
 

* * *

 

 

22-06-2016

 

Konferencja EURO 2016


Już za kilka dni zacznie się najważniejsza doroczna konferencja z dziedziny badań operacyjnych w Europie: EURO 2016 (prosimy nie mylić z mistrzostwami Europy w piłce nożnej): Poznań, 3-6 lipca 2016. Program jest już przygotowany i warto się nim zainteresować:
www.euro2016.poznan.pl
 

* * *

 

 

16-12-2015

 

Weryfikacja członkostwa w Towarzystwie


Od końca października 2015 r. trwa akcja weryfikacji członkostwa w Towarzystwie. Jest ona prowadzona zarówno dla uporządkowania stanu spraw w Towarzystwie, jak i ze względu na zewnętrzną sprawozdawczość, w tym także międzynarodową. O wynikach tej akcji poinformujemy Państwa na wiosnę 2016 roku.
 

* * *

 

16-12-2015

BOS 2016 w Pałacu Staszica w Warszawie,
12-14 października 2016 roku

Z ogromną przyjemnością informujemy, że kolejna konferencja BOS, BOS 2016, odbędzie się w dniach 12-14 października 2016 roku (środa-piątek) w Pałacu Staszica w Warszawie.

W najbliższych dniach rozesłane zostanie zaproszenie do zgłaszania referatów i uczestnictwa, jednakże już teraz kierujemy do wszystkich Państwa serdeczne zaproszenie i zachęcamy do kierowania zgłoszeń na adres poczty elektronicznej bos2016@ibspan.waw.pl (formularz rejestracyjny).
 
Tradycyjnie już, współorganizatorem konferencji BOS 2016 jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.
 
Podobnie, jak w przypadku konferencji BOS 2014, ważnym aspektem konferencji BOS 2016, w szczególności w kontekście współpracy z IBS PAN, jest jej ścisłe powiązanie z międzynarodowym seminarium International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, która odbywać się będzie w tym samym terminie, również w Pałacu Staszica.
 
Tradycyjnie już, częścią konferencji BOS 2016 będzie również seria referatów pod auspicjami European Working Group MODEST, tj. MODEST 2016 Workshop.
 

* * *

 

Konferencje BOS są jednym z najważniejszych forów polskiego środowiska naukowców i praktyków szeroko pojętych badań systemowych i operacyjnych. W organizowanych od prawie trzydziestu lat, obecnie co dwa lata, spotkaniach uczestniczy zazwyczaj około 150-200 osób i prezentowanych jest ponad 100 referatów, które po przejściu procedury recenzyjnej, są publikowane. Tematyka prezentowanych prac obejmuje bardzo szeroki zakres, od zagadnień teoretycznych i metodycznych po zastosowania w przemyśle, gospodarce, zarządzaniu, administracji, obronności itp. Część obrad konferencji przybiera postać autorskich seminariów, często na najwyższym poziomie naukowym, także na skalę międzynarodową.

 

 

16-10-2013

 

BOS 2014 w Pałacu Staszica w Warszawie, 24-26 września 2014 roku

 

Z przyjemnością informujemy, że kolejna konferencja BOS, tj. BOS 2014, odbędzie się w dniach 24-26 września 2014 roku (środa-piątek) w Pałacu Staszica w Warszawie.

 

W najbliższych dniach rozesłane zostanie zaproszenie do zgłaszania referatów i uczestnictwa, jednakże już teraz kierujemy do wszystkich Państwa serdeczne zaproszenie i zachęcamy do kierowania zgłoszeń na adres poczty elektronicznej bos2014@ibspan.waw.pl (formularz rejestracyjny).

 

Tradycyjnie już, współorganizatorem konferencji BOS 2014 jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

 

Ważnym aspektem konferencji BOS 2014, w szczególności w kontekście współpracy z IBS PAN, jest jej ścisłe powiązanie z międzynarodową konferencją IEEE Intelligent Systems, która odbywać się będzie w tych samych dniach (24-26.IX.2014) w najbliższym sąsiedztwie (Hotel Gromada – Dom Chłopa).

 

Jednocześnie pragniemy także Państwa poinformować, że w dniach 22-24 września 2014 roku, a więc bezpośrednio przed konferencjami BOS 2014 oraz IEEE Intelligent Systems, odbędzie się również w Warszawie 7th International Conference on Soft Methods in Probabilistics and Statistics (SMPS 2014), a zatem będziemy mieli do czynienia z możliwością uczestniczenia w jednym tygodniu w trzech spotkaniach, których zakresy tematyczne są w wielu punktach zbieżne, a których organizacja jest w dużej mierze realizowana we współpracy między PTBOiS a IBS PAN.

 

*   *   *

Konferencje BOS są jednym z najważniejszych forów polskiego środowiska naukowców i praktyków szeroko pojętych badań systemowych i operacyjnych. W organizowanych od prawie trzydziestu lat, co dwa lata, spotkaniach uczestniczy zazwyczaj około 150-200 osób i prezentowanych jest ponad 100 referatów, które po przejściu procedury recenzyjnej, są publikowane. Tematyka prezentowanych prac obejmuje bardzo szeroki zakres, od zagadnień teoretycznych i metodycznych po zastosowania w przemyśle, gospodarce, zarządzaniu, administracji, obronności itp. Część obrad konferencji przybiera postać autorskich seminariów, często na najwyższym poziomie naukowym, także na skalę międzynarodową.

 

*   *   *

 

 

15-10-2013

 

Udział PTBOiS w 1 Kongresie Towarzystw Naukowych


W dniach 17-18 września miał miejsce pierwszy Kongres Towarzystw Naukowych, który odbył się w obrębie kampusu SGGW na warszawskim Ursynowie. W tym precedensowym spotkaniu wzięli także
udział przedstawiciele PTBOiS. Sekretarz Generalny Towarzystwa wygłosił referat, którego tekst zamieszczamy  poniżej.

 

 

*   *   *

 

 

15-03-2013

 

IFSA 2013 AWARD


Prof. Janusz Kacprzyk, Prezes PTBOiS, otrzymał IFSA 2013 Award, najbardziej prestiżowš nagrodę International Fuzzy Systems Association (IFSA), za całokształt osišgnięć naukowych w dziedzinie systemów rozmytych oraz działalnoœć na rzecz IFSA. Jest szóstym kolejnym laureatem tej nagrody, po profesorach L.A. Zadehu, G.J. Klirze, T. Terano, R.R. Yagerze i E. Trillasie.

 

*   *   *

 

webmaster: Aneta Pielak