Strona główna
Aktualności
Misja
Prace naukowe
Władze
Działalność
Konferencje
Publikacje
Współpraca
Formularz
Linki
MODEST
BOS 2024

 

 

 

Prace naukowe

Towarzystwo podejmuje prace związane z jego dziedziną naukową w ramach kompetencji swoich członków. Najczęściej są to prace o charakterze badawczym bądź edukacyjnym, realizowane we współdziałaniu z innymi instytucjami. Dobrymi przykładami takich prac są:

1. Modelowanie dynamiczne gospodarki polskiej w okresie transformacji, realizowane przez zespół Towarzystwa w składzie: Jan W. Owsiński, Irena Woroniecka, Jan Gadomski, Andrzej Kałuszko, we współpracy z prof. Peterem Fleissnerem z Politechniki Wiedeńskiej. Projekt finansowany był głównie przez austriackie Ministerstwo Nauki, przy dotacji na publikację z polskiego KBN.

2. Internetowy system nauczania podyplomowego w zakresie ochrony środowiska, gospodarki zrównoważonej i energii. Projekt był finansowany przez Unię Europejską i realizowany we współpracy w ramach konsorcjum z udziałem instytucji ze Słowacji (Academia Istropolitana Nova z Bratysławy), Austrii (Uniwersytet Dunajski z Krems), oraz Grecji (firma konsultingowa, będąca oddziałem firmy niemieckiej). Ze strony Towarzystwa prace prowadził zespół w składzie: Andrzej Straszak, Andrzej Kałuszko, Piotr Holnicki, Jan W. Owsiński.

 

webmaster: Aneta Pielak