Strona główna
Aktualności
Misja
Prace naukowe
Władze
Działalność
Konferencje
Publikacje
Współpraca
Formularz
Linki
MODEST
BOS 2020

 

 

 

Misja

Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych powstało w roku 1986 jako inicjatywa środowisk naukowych aktywnych w tych dwu ściśle powiązanych ze sobą dziedzinach, zmierzająca do efektywniejszej promocji wspomnianych dziedzin oraz aktywizacji szerszego grona specjalistów, w tym zwłaszcza praktyków.

Inicjatorem powstania Towarzystwa i jego pierwszym, długoletnim prezesem był prof.  Andrzej Straszak

Obecny Zarząd Towarzystwa, z jego Prezesem, prof. Januszem Kacprzykiem, członkiem PAN, kontynuuje realizację pierwotnych celów, jakie przyświecały jego powołaniu.

Towarzystwo działa na podstawie sądowo zarejestrowanego Statutu.

Zapraszamy do zgłoszenia deklaracji swojego członkostwa w Towarzystwie.

 

webmaster: Aneta Pielak