Strona główna
Aktualności
Misja
Prace naukowe
Władze
Działalność
Konferencje
Publikacje
Współpraca
Formularz
Linki
MODESTBOS 2020
 

Publikacje

Wynikiem działalności Towarzystwa (w tym także i jego współpracy z innymi instytucjami) do chwili obecnej były następujące wydawnictwa zwarte:

 

 

rok 2010

 

Owsiński J.W. (Red.), Dane – analiza – modele – optymalizacja – podejmowanie decyzji, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, zeszyt nr 31, Bydgoszcz, 2010.

 

Owsiński J.W. (Red.), Kapitał społeczny i ludzki - zarządzanie – gospodarka – informatyka, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, zeszyt nr 32, Bydgoszcz, 2010.

 

Owsiński J.W. (Red.), Bezpieczeństwo – środowisko – przestrzeń – rolnictwo, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, zeszyt nr 33, Bydgoszcz, 2010.

 

Owsiński J.W. (Red.), MODEST: MODelling of Economies & Societies in Transition – ICT and its impact – economy – ICT – environment – patterns in management, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, zeszyt nr 34, Bydgoszcz, 2010.

 

Spisy treści – zeszyty BOS 2010, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz, 2010, ISSN 1732-324X (plik pdf)
 

 

rok 2008

 

J. W. Owsiński, Z. Nahorski, T. Szapiro: Badania operacyjne i systemowe: decyzje, gospodarka, kapitał ludzki i jakość. Badania Systemowe, 64. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, 2008.

Janusz Kacprzyk, Andrzej Najgebauer, Piotr Sienkiewicz (Red.), Badania operacyjne i systemowe a zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa i walki. Badania Systemowe, 62, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, 2008.

Olgierd Hryniewicz, Andrzej Straszak, Jan Studziński (Red.), Badania operacyjne i systemowe: środowisko naturalne, przestrzeń, optymalizacja. Badania Systemowe, 63, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, 2008.

 

 

rok 2007
 

Zbigniew Nahorski, Jan W. Owsiński, Tomasz Szapiro (Eds.), The Socio-Economic Transformation. Getting Closer to What? Palgrave Macmillan, Houndsmills – New York, 2007.

 

 

rok 2006

 

Kacprzyk J., Budziński R.  (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2006. Metody i techniki. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2006.

 

Stachowicz J., Straszak A., Walukiewicz S. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2006. Wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2006.

 

Urbańczyk E., Straszak A., Owsiński J.W. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2006. Analiza systemowa w globalnej gospodarce opartej na wiedzy: e-wyzwania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2006.

 

 

1989-2004

 

A. Straszak, J.W. Owsiński (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Na drodze do społeczeństwa wiedzy. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004.

 

Z. Nahorski, J.W. Owsiński, Tomasz Szapiro, eds.: "Transition to Advanced Market Institutions and Economies", numer specjalny Annals of Operations Research.

 

J.W. Owsiński, ed.: A Dynamic Model of Polish Economy in Transition. Polish Operational and Systems Research Society. Warszawa 1998.


J.W. Owsiński, ed.: Modelling and Analysing Economies in Transition II. The Interfaces Institute and Systems Research Institute, Warszawa 1998.

R. Kulikowski, Z. Nahorski, J.W. Owsiński, eds.: Economic Transformation & Integration. Problems, Arguments, Proposals. Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences. Warszawa 1998.

A. Straszak, J. Joszczuk-Januszewska, Z. Nahorski, red.: Modele i decyzje w rozwoju społeczno-ekonomicznym. PTBOiS, IBS PAN, WAT, WSM Gdynia, Gdynia 1997.


A. Straszak, J. Joszczuk-Januszewska, Z. Nahorski, red.: Optymalizacja w zagadnieniach kombinatoryjnych. PTBOiS, IBS PAN, WAT, WSM Gdynia, Gdynia 1997.


J.W. Owsiński and Z. Nahorski, eds.: Modelling and Analysing Economies in Transition. The Interfaces Institute and Polish Operational and System Research Society, Warszawa 1996.

 

A. Straszak, Z. Nahorski, red.: Modelowanie i komputerowe wspomaganie decyzji gospodarczych. PTBOiS, IBS PAN, AON, WAT, Warszawa 1994.
 

Z. Nahorski i A. Straszak, red.: BOS'93. Metody i środki wspomagania procesów decyzyjnych. PTBOiS, IBS PAN, AON, WAT, Warszawa 1994.

 
J.W. Owsiński, J. Stefański, A. Straszak, eds.: Transition to Advanced Market Economies. Strategic options, modelling approaches and operational research perspectives. The Association of Polish Operational Research Societies. Warszawa 1992.

Z. Nahorski, Marian Chudy, A. Straszak, red.: Modele i decyzje. Ekonomia, ochrona środowiska, medycyna, technika, systemy walki. PTBOiS, IBS PAN, WAT, Warszawa 1991.

 
Z. Nahorski, M. Chudy, A. Straszak, red.: Optymalizacja. Zadania, metody, algorytmy. PTBOiS, IBS PAN, WAT, Warszawa 1991.

A. Straszak, Z. Nahorski, Cezary Iwański, red.: Sztuczna inteligencja w zarządzaniu. PTBOiS, IBS PAN, Warszawa 1990.

A. Straszak, Z. Nahorski, J. Sikorski, red.: 1 Krajowa konferencja badań operacyjnych i systemowych.
Tom 1 i 2. PTBOiS, IBS PAN, Warszawa 1989.

V.V. Vidal, A. Straszak, Hans Ravn, eds.: The Systems Analysis Approach to Environmental and Natural Resources Management in the Baltic Region. Polish Operational and Systems Research Society, Danish Operations Research Society, Systems Research Institute, IMSOR, Dania, 1989.

Wszystkie powyższe publikacje mogą być zamawiane za pośrednictwem Działu Wydawnictw Instytutu Badań Systemowych PAN, p. Dagmarą Borkowską.

tel. (22) 38 1 0 246 lub e-mail: Dagmara.Borkowska@ibspan.waw.pl

 
webmaster: Aneta Pielak