Strona główna
Misja
Prace naukowe
Władze
Działalność
Konferencje
Publikacje
Aktualności
Współpraca
Formularz
Linki
BOS/SOR 2018
MODEST
 
 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, po wciśnięciu przycisku "Wyślij" zostanie on automatycznie przesłany do towarzystwa. Członkostwo w Towarzystwie zostanie na podstawie niniejszego zgłoszenia potwierdzone odpowiednim listem wysłanym na wskazany adres.

Formularz ten można również wydrukować i zaopatrzony podpisem wysłać na adres Towarzystwa.

Formularz pocztowy

Adresat:

Imię i nazwisko:

Tytuł/stanowisko 

Instytucja 

Adres 

Telefon 

Faks

E-mail:

Dziedziny  
zainteresowań  
i specjalizacji  

 1.
 2.

 3.

 4.

Miejsce 

Data (dd-mm-rrrr) 

Priorytet:

Temat listu:

Treść listu:


Deklaruję chęć zostania członkiem
Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych
i Systemowych, brania udziału w jego pracach
i opłacania składki rocznej w wysokości zatwierdzonej przez odpowiednie ciała statutowe.
 

 

webmaster: Aneta Pielak