Strona główna
Aktualności
Misja
Prace naukowe
Władze
Działalność
Konferencje
Publikacje
Współpraca
Formularz
Linki
BOS/SOR 2020
MODEST
 

 

 

 

Konferencje

25-02-2020

BOS / SOR 2020 w Pałacu Staszica w Warszawie, 24-26 września 2020 roku

Z ogromną przyjemnością informujemy, że kolejna konferencja BOS / SOR 2020, odbędzie się w dniach 24-26 września 2020 roku (czwartek-sobota) w Pałacu Staszica w Warszawie.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy i zachęcamy do kierowania zgłoszeń na adres poczty elektronicznej bos2020@ibspan.waw.pl (formularz rejestracyjny).
Większość zasadniczej korespondencji, dotyczącej konferencji, będzie prowadzona w języku angielskim, ponieważ przewidujemy znacznie zwiększony udział uczestników z zagranicy w naszej konferencji, w tym, w szczególności – wykłady plenarne znanych na świecie specjalistów.

Stąd też i rozszerzony akronim naszej konferencji: BOS (badania Operacyjne i Systemowe) / SOR (Systems and Operational Research).

Tradycyjnie już, współorganizatorem konferencji BOS 2020 jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

* * *

Konferencje BOS są jednym z najważniejszych forów polskiego środowiska naukowców i praktyków szeroko pojętych badań systemowych i operacyjnych. W organizowanych od ponad trzydziestu lat, obecnie co dwa lata, spotkaniach uczestniczy zazwyczaj około 150-200 osób i prezentowanych jest ponad 100 referatów, które po przejściu procedury recenzyjnej, są publikowane. Tematyka prezentowanych prac obejmuje bardzo szeroki zakres, od zagadnień teoretycznych i metodycznych po zastosowania w przemyśle, gospodarce, zarządzaniu, administracji, obronności itp. Część obrad konferencji przybiera postać autorskich seminariów, często na najwyższym poziomie naukowym, także na skalę międzynarodową.

* * *
 

10-04-2018

Szanowni Państwo!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że kolejna konferencja BOS, BOS / SOR 2018, odbędzie się w dniach 24-26 września 2018 roku (poniedziałek-środa) w Pałacu Staszica w Warszawie.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy i zachęcamy do kierowania zgłoszeń na adres poczty elektronicznej bos2018@ibspan.waw.pl (formularz rejestracyjny).

Większość zasadniczej korespondencji, dotyczącej konferencji, będzie prowadzona w języku angielskim, ponieważ przewidujemy znacznie zwiększony udział uczestników z zagranicy w naszej konferencji, w tym, w szczególności – wykłady plenarne znanych na świecie specjalistów.

Stąd tez i rozszerzony akronim naszej konferencji: BOS (badania Operacyjne i Systemowe) / SOR (Systems and Operational Research).

Tradycyjnie już, współorganizatorem konferencji BOS 2016 jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Tradycyjnie także, częścią konferencji BOS 2018 będzie również seria referatów pod auspicjami Grupy Roboczej MODEST, tj. MODEST 2018 Workshop.

 

20-12-2015

Szanowni Państwo!

Zawiadamiamy z wielką przyjemnością, że kolejna, czternasta już, konferencja BOS, a więc BOS 2016, odbędzie się w dniach 12-14 października 2016 roku (środa-piątek) w Warszawie, w Pałacu Staszica przy Krakowskim Przedmieściu. Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w tym spotkaniu polskich środowisk nauki i praktyki systemowej i operacyjnej, w którym uczestniczyć będą także goście z zagranicy. Konferencja obejmować będzie, jak zazwyczaj międzynarodowe seminarium MODEST 2016 Workshop, i będzie się odbywała jednocześnie z tradycyjnym, dorocznym międzynarodowym spotkaniem International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets (IWIFSGN 2016).

Zachęcamy do możliwie wczesnej rejestracji i do zgłaszania referatów oraz do organizacji sesji specjalnych konferencji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od początku istnienia Towarzystwo uznało za jedną ze swoich zasadniczych form działalności organizację cyklicznych konferencji (w skrócie: BOS, z podaniem roku, np. BOS 2002), stanowiących forum prezentacji osiągnięć i dyskusji merytorycznych oraz organizacyjnych dla krajowego środowiska badań operacyjnych i systemowych.

Do tej pory odbyły się następujące konferencje BOS:

I Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 88, Książ, 13-17 czerwca 1988r. (wspólnie z IBS PAN).

II Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 91, Warszawa, 23-25 kwietnia 1991r. (wspólnie z IBS PAN i WAT).

III Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 93, Warszawa, 21-23 września 1993r. (wspólnie z IBS PAN, AON i WAT).

IV Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 95, Gdynia, 21-23 września 1995r. (wspólnie z IBS PAN, WAT, AMW i WSM Gdynia).

V Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 97, Kutno.

VI Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2000, Ciechocinek, wrzesień 2002

VII Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2002, Warszawa, wrzesień 2002

VIII Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2004, Warszawa, 23-25 września 2002

IX Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2006, Szczecin, IX. 2006 (wspólnie z IBS PAN i WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego)

X Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2008, Warszawa, IX. 2008 (wspólnie z IBS PAN i AON)

XI Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2010, Bydgoszcz, 20-22.IX.2010 (wspólnie z IBS PAN i Wydziałem Zarządzania UTP Bydgoszcz)

XII Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2012 odbyła się w dniach 17-19 września 2012 roku w Warszawie, w Pałacu Staszica (zorganizowana we współpracy z Instytutem Badań Systemowych PAN).

XIII Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2014 odbyła się w dniach 24-26 września 2014 roku w Warszawie, w Pałacu Staszica (zorganizowana we współpracy z Instytutem Badań Systemowych PAN i częściowo realizowana z międzynarodową konferencją IEEE Intelligent Systems 2014, która odbywała się w Hotelu Gromada „Dom Chłopa”).

XIV Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2016 odbyła się w dniach 12-14 października 2016 roku w Warszawie, w Pałacu Staszica.

XV Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS/SOR 2018 odbyła się w dniach 24-26 września 2018 roku w Warszawie, w Pałacu Staszica.


Niezależnie od konferencji BOS Towarzystwo organizowało lub współuczestniczyło w organizacji szeregu innych konferencji, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych (
Współpraca). W szczególności, afiliowana przy Towarzystwie grupa robocza MODEST organizowała swoje spotkania międzynarodowe, a poza tym Towarzystwo współdziałało z Instytutem Badań Systemowych PAN przy organizacji konferencji nt. transformacji systemowych we współczesnym świecie.

Wybrane konferencje spoza cyklu BOS to:

"Systemy komputerowe i metody wspomagające podejmowanie decyzji", Warszawa, 1987 (wspólnie z IBS PAN).

"The Systems Analysis Approach to Environmental and Natural Resources Management in the Baltic Region", Gdańsk, 26-29 września 1988 r. (wspólnie z IBS PAN i Duńskim Towarzystwem Badań Operacyjnych).

"Sztuczna inteligencja w zarządzaniu", Warszawa, 24 listopada 1989 (wspólnie z IBS PAN).

"Transition to Advanced Market Economies", Warszawa, 22-25 czerwca 1992r. (w ramach
Asocjacji, wspólnie z IFORS jako konferencja IFORS SPC-2, Instytutem Badań Systemowych PAN, Instytutem Przedsiębiorczości, oraz IRIS - Institutional Reform and the Informal Sector).

"MODEST - Modelling and Analysing the Economies in Transition", wrzesień 1995r., Mądralin k. Warszawy (grupa robocza
MODEST wspólnie z Instytutem Interfacji).

"MODEST - Modelling and Analysing the Economies in Transition II", wrzesień 1996r., Jabłonna k. Warszawy (grupa robocza
MODEST wspólnie z Instytutem Badań Systemowych, Uniwersytetem w Sienie, oraz Instytutem Interfacji).

EURO Prime 1999, 11-14 września 1999r., Warszawa-Rembertów. Konferencja dla młodych specjalistów badań operacyjnych i systemowych, połączona ze spotkaniem grupy roboczej MODEST (we współpracy z EURO, AON i IBS PAN).

Krajowa konferencja nt. Komputerowych Systemów Wielodostępnych KSW'2000 w Ciechocinku, zorganizowana przez Akademię Rolniczo-Techniczną w Bydgoszczy we współpracy z innymi instytucjami.

Większość z tych konferencji zaowocowała wydaniem materiałów w postaci książkowej (
publikacje). Informację i formularz rejestracyjny do następnej z tych cyklicznych konferencji znajdą Państwo pod BOS.

 
webmaster: Aneta Pielak