Strona główna
Misja
Prace naukowe
Władze
Działalność
Konferencje
Publikacje
Aktualności
Współpraca
Formularz
MODEST
  

 

 

Konferencje

20-12-2015

Szanowni Państwo!

Zawiadamiamy z wielką przyjemnością, że kolejna, czternasta już, konferencja BOS, a więc BOS 2016, odbędzie się w dniach 12-14 października 2016 roku (środa-piątek) w Warszawie, w Pałacu Staszica przy Krakowskim Przedmieściu. Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w tym spotkaniu polskich środowisk nauki i praktyki systemowej i operacyjnej, w którym uczestniczyć będą także goście z zagranicy. Konferencja obejmować będzie, jak zazwyczaj międzynarodowe seminarium MODEST 2016 Workshop, i będzie się odbywała jednocześnie z tradycyjnym, dorocznym międzynarodowym spotkaniem International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets (IWIFSGN 2016).

Zachęcamy do możliwie wczesnej rejestracji i do zgłaszania referatów oraz do organizacji sesji specjalnych konferencji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od początku istnienia Towarzystwo uznało za jedną ze swoich zasadniczych form działalności organizację cyklicznych konferencji (w skrócie: BOS, z podaniem roku, np. BOS 2002), stanowiących forum prezentacji osiągnięć i dyskusji merytorycznych oraz organizacyjnych dla krajowego środowiska badań operacyjnych i systemowych.

Do tej pory odbyły się następujące konferencje BOS:

I Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 88, Książ, 13-17 czerwca 1988r. (wspólnie z IBS PAN).

II Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 91, Warszawa, 23-25 kwietnia 1991r. (wspólnie z IBS PAN i WAT).

III Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 93, Warszawa, 21-23 września 1993r. (wspólnie z IBS PAN, AON i WAT).

IV Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 95, Gdynia, 21-23 września 1995r. (wspólnie z IBS PAN, WAT, AMW i WSM Gdynia).

V Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 97, Kutno.

VI Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2000, Ciechocinek, wrzesień 2002

VII Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2002, Warszawa, wrzesień 2002

VIII Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2004, Warszawa, 23-25 września 2002

IX Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2006, Szczecin, IX. 2006 (wspólnie z IBS PAN i WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego)

X Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2008, Warszawa, IX. 2008 (wspólnie z IBS PAN i AON)

XI Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2010, Bydgoszcz, 20-22.IX.2010 (wspólnie z IBS PAN i Wydziałem Zarządzania UTP Bydgoszcz)

XII Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2012 odbyła się w dniach 17-19 września 2012 roku w Warszawie, w Pałacu Staszica (zorganizowana we współpracy z Instytutem Badań Systemowych PAN).

XIII Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2014 odbyła się w dniach 24-26 września 2014 roku w Warszawie, w Pałacu Staszica (zorganizowana we współpracy z Instytutem Badań Systemowych PAN i częściowo realizowana z międzynarodową konferencją IEEE Intelligent Systems 2014, która odbywała się w Hotelu Gromada „Dom Chłopa”).


Niezależnie od konferencji BOS Towarzystwo organizowało lub współuczestniczyło w organizacji szeregu innych konferencji, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych (
Współpraca). W szczególności, afiliowana przy Towarzystwie grupa robocza MODEST organizowała swoje spotkania międzynarodowe, a poza tym Towarzystwo współdziałało z Instytutem Badań Systemowych PAN przy organizacji konferencji nt. transformacji systemowych we współczesnym świecie.

Wybrane konferencje spoza cyklu BOS to:

"Systemy komputerowe i metody wspomagające podejmowanie decyzji", Warszawa, 1987 (wspólnie z IBS PAN).

"The Systems Analysis Approach to Environmental and Natural Resources Management in the Baltic Region", Gdańsk, 26-29 września 1988 r. (wspólnie z IBS PAN i Duńskim Towarzystwem Badań Operacyjnych).

"Sztuczna inteligencja w zarządzaniu", Warszawa, 24 listopada 1989 (wspólnie z IBS PAN).

"Transition to Advanced Market Economies", Warszawa, 22-25 czerwca 1992r. (w ramach
Asocjacji, wspólnie z IFORS jako konferencja IFORS SPC-2, Instytutem Badań Systemowych PAN, Instytutem Przedsiębiorczości, oraz IRIS - Institutional Reform and the Informal Sector).

"MODEST - Modelling and Analysing the Economies in Transition", wrzesień 1995r., Mądralin k. Warszawy (grupa robocza
MODEST wspólnie z Instytutem Interfacji).

"MODEST - Modelling and Analysing the Economies in Transition II", wrzesień 1996r., Jabłonna k. Warszawy (grupa robocza
MODEST wspólnie z Instytutem Badań Systemowych, Uniwersytetem w Sienie, oraz Instytutem Interfacji).

EURO Prime 1999, 11-14 września 1999r., Warszawa-Rembertów. Konferencja dla młodych specjalistów badań operacyjnych i systemowych, połączona ze spotkaniem grupy roboczej MODEST (we współpracy z EURO, AON i IBS PAN).

Krajowa konferencja nt. Komputerowych Systemów Wielodostępnych KSW'2000 w Ciechocinku, zorganizowana przez Akademię Rolniczo-Techniczną w Bydgoszczy we współpracy z innymi instytucjami.

Większość z tych konferencji zaowocowała wydaniem materiałów w postaci książkowej (
publikacje). Informację i formularz rejestracyjny do następnej z tych cyklicznych konferencji znajdą Państwo pod BOS.

 
webmaster: Aneta Pielak