Strona główna
Aktualności
Misja
Prace naukowe
Władze
Działalność
Konferencje
Publikacje
Współpraca
Formularz
Linki
MODEST
BOS 2020

 

 

 

Konferencje

20-01-2021

Z wielką przyjemnością informujemy, że kolejna konferencja BOS, a mianowicie BOS/SOR2020, odbyła się, po zmianie terminu i przejściu na tryb zdalny, w dniach 14-15 grudnia 2020 r. Wygłoszono szereg bardzo interesujących referatów, przy czym zrealizowany program konferencji podajemy poniżej, a jego poszczególne pozycje (w kolorze niebieskim) stanowią linki do odpowiednich prezentacji konferencyjnych. Mamy nadzieję, że skorzystają z nich Państwo, bowiem stanowią one naprawdę bogate źródło informacji.

Final Session Schedule of the BOS/SOR2020 Conference, Palais Staszic, Warsaw / virtual mode

Systems and Operational Research 2020

Organised by the Polish Operational and Systems Research Society, in cooperation with the
Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

and Warsaw School of information Technology

 

14 December 2020 - Monday

12:00 CET*: opening of the Conference

Introductory Address by Janusz Kacprzyk, President, Polish Operational and Systems Research Society

12:15 CET: Jorge Hernandez Hormazabal: Enhancing and implementing knowledge based ICT solutions within high risk and uncertain conditions for agriculture production systems (RUC-APS) (invited plenary); Chair: Janusz Kacprzyk

13:00 CET: Tadeusz Trzaskalik: Classification of alternatives in Bipolar Multistage Method; Chair: Janusz Kacprzyk

13:45 CET: Session I: Multiple criteria decision making and optimisation; Chair: Ignacy Kaliszewski

Alexander Yazenin & Ilya Soldatenko: Model of a minimal risk portfolio under hybrid uncertainty

Andrzej Łodziński: Supporting the process of negotiations with the use of multi-criteria analysis

Ignacy Kaliszewski & Olga Karelkina: Multiobjective optimization via web-based services

Jakko Hakula: Evaluation of digital services by voting towards MCDM: the pedagogy of the Saari triangle

Dmitry Podkopaev: A library for solving multiobjective multiple-choice knapsack problems

 

15:45 CET: Session II: Trading and exchange models and algorithms; Chair: Lech Kruś

Przemysław Juszczuk & Lech Kruś: Towards effective trading systems - investigating the efficiency of market indicators

Jerzy Tchórzewski & Dariusz Ruciński: Quantum-inspired method of modelling the neuronal day-ahead market of the Polish electricity exchange

Dariusz Ruciński: Data quotation period and the quality of ANN teaching as a Polish Power Exchange model

 

17:30 CET: Closing of the first day of the Conference

 

15 December 2018 – Tuesday

9:00 CET: Jerzy Józefczyk, Mirosław Ławrynowicz & Grzegorz Filcek: On problems and methods of coordinated scheduling and location; Chair: Ignacy Kaliszewski

10:00 CET: Session III: Advances in optimization techniques for machine learning; Chairs: Serena Crisci & Giorgia Franchini)

Pasquale Cascarano: ADMM DIP-TV: combining Total Variation and Deep Image Prior for image restoration

Giorgia Franchini: Steplength and mini-batch size selection in Convolutional Neural Networks

Marek Pecha: Balancing predictive relevance of ligand biochemical activities

Simone Rebegoldi: A stochastic inexact restoration trust-region method with application to machine learning

Marco Viola: Line-search second-order methods for optimization in noisy environments

 

12:30 CET: Intermission: Open resources in the digital repository of the Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, by Joanna Niesłuchowska-Kubacz

12:40 CET: Session IV: Management & Economics; Chair: Jerzy Tchórzewski

Leszek Klukowski: Problems of Polish public debt – state from before Covid-19

Jan Gadomski & Lech Kruś: Short and long term objectives of an enterprise. bi-criteria analysis

Radosław Marlęga & Jerzy Tchórzewski: Metaidentification of the management system of the PEPE in terms of control theory and systems

Jarosław Stańczak & Jan Owsiński: Evolutionary k-means clustering method with controlled number of detected groups applied in determining the typology of Polish municipalities

 

14:40 CET: Session V: Data analysis, modelling and applications; Chair: Zbigniew Nahorski

Jolanta Jarnicka & Zbigniew Nahorski: Comparison of two methods of estimating uncertainty in national greenhouse gas inventories

Jan Owsiński, Cristian Ciurea, Florin Filip & Jarosław Stańczak: Students’ forward thinking – an analysis of cultural divides

Jan Betley, Mateusz Iskrzyński & Magdalena Sochacka: Auto-Machine-Learning on Texts

Antoni Żochowski, Weronika Radziszewska, Katarzyna Szulc & Jörg Verstraete: Approximation of energy-optimal train control

Krzysztof Schiff: Ant algorithm for maximum number of 3-cliques in 3-partite graphs

 

17:15 CET: Closing of the Conference

* CET: Central European Time; in red fonts: paper not presented

25-02-2020

BOS / SOR 2020 w Pałacu Staszica w Warszawie, 24-26 września 2020 roku

Z ogromną przyjemnością informujemy, że kolejna konferencja BOS / SOR 2020, odbędzie się w dniach 24-26 września 2020 roku (czwartek-sobota) w Pałacu Staszica w Warszawie.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy i zachęcamy do kierowania zgłoszeń na adres poczty elektronicznej bos2020@ibspan.waw.pl (formularz rejestracyjny).
Większość zasadniczej korespondencji, dotyczącej konferencji, będzie prowadzona w języku angielskim, ponieważ przewidujemy znacznie zwiększony udział uczestników z zagranicy w naszej konferencji, w tym, w szczególności – wykłady plenarne znanych na świecie specjalistów.

Stąd też i rozszerzony akronim naszej konferencji: BOS (badania Operacyjne i Systemowe) / SOR (Systems and Operational Research).

Tradycyjnie już, współorganizatorem konferencji BOS 2020 jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

* * *

Konferencje BOS są jednym z najważniejszych forów polskiego środowiska naukowców i praktyków szeroko pojętych badań systemowych i operacyjnych. W organizowanych od ponad trzydziestu lat, obecnie co dwa lata, spotkaniach uczestniczy zazwyczaj około 150-200 osób i prezentowanych jest ponad 100 referatów, które po przejściu procedury recenzyjnej, są publikowane. Tematyka prezentowanych prac obejmuje bardzo szeroki zakres, od zagadnień teoretycznych i metodycznych po zastosowania w przemyśle, gospodarce, zarządzaniu, administracji, obronności itp. Część obrad konferencji przybiera postać autorskich seminariów, często na najwyższym poziomie naukowym, także na skalę międzynarodową.

* * *
 

10-04-2018

Szanowni Państwo!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że kolejna konferencja BOS, BOS / SOR 2018, odbędzie się w dniach 24-26 września 2018 roku (poniedziałek-środa) w Pałacu Staszica w Warszawie.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy i zachęcamy do kierowania zgłoszeń na adres poczty elektronicznej bos2018@ibspan.waw.pl (formularz rejestracyjny).

Większość zasadniczej korespondencji, dotyczącej konferencji, będzie prowadzona w języku angielskim, ponieważ przewidujemy znacznie zwiększony udział uczestników z zagranicy w naszej konferencji, w tym, w szczególności – wykłady plenarne znanych na świecie specjalistów.

Stąd tez i rozszerzony akronim naszej konferencji: BOS (badania Operacyjne i Systemowe) / SOR (Systems and Operational Research).

Tradycyjnie już, współorganizatorem konferencji BOS 2016 jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Tradycyjnie także, częścią konferencji BOS 2018 będzie również seria referatów pod auspicjami Grupy Roboczej MODEST, tj. MODEST 2018 Workshop.

 

20-12-2015

Szanowni Państwo!

Zawiadamiamy z wielką przyjemnością, że kolejna, czternasta już, konferencja BOS, a więc BOS 2016, odbędzie się w dniach 12-14 października 2016 roku (środa-piątek) w Warszawie, w Pałacu Staszica przy Krakowskim Przedmieściu. Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w tym spotkaniu polskich środowisk nauki i praktyki systemowej i operacyjnej, w którym uczestniczyć będą także goście z zagranicy. Konferencja obejmować będzie, jak zazwyczaj międzynarodowe seminarium MODEST 2016 Workshop, i będzie się odbywała jednocześnie z tradycyjnym, dorocznym międzynarodowym spotkaniem International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets (IWIFSGN 2016).

Zachęcamy do możliwie wczesnej rejestracji i do zgłaszania referatów oraz do organizacji sesji specjalnych konferencji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od początku istnienia Towarzystwo uznało za jedną ze swoich zasadniczych form działalności organizację cyklicznych konferencji (w skrócie: BOS, z podaniem roku, np. BOS 2002), stanowiących forum prezentacji osiągnięć i dyskusji merytorycznych oraz organizacyjnych dla krajowego środowiska badań operacyjnych i systemowych.

Do tej pory odbyły się następujące konferencje BOS:

I Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 88, Książ, 13-17 czerwca 1988r. (wspólnie z IBS PAN).

II Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 91, Warszawa, 23-25 kwietnia 1991r. (wspólnie z IBS PAN i WAT).

III Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 93, Warszawa, 21-23 września 1993r. (wspólnie z IBS PAN, AON i WAT).

IV Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 95, Gdynia, 21-23 września 1995r. (wspólnie z IBS PAN, WAT, AMW i WSM Gdynia).

V Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 97, Kutno.

VI Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2000, Ciechocinek, wrzesień 2002

VII Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2002, Warszawa, wrzesień 2002

VIII Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2004, Warszawa, 23-25 września 2002

IX Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2006, Szczecin, IX. 2006 (wspólnie z IBS PAN i WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego)

X Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2008, Warszawa, IX. 2008 (wspólnie z IBS PAN i AON)

XI Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2010, Bydgoszcz, 20-22.IX.2010 (wspólnie z IBS PAN i Wydziałem Zarządzania UTP Bydgoszcz)

XII Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2012 odbyła się w dniach 17-19 września 2012 roku w Warszawie, w Pałacu Staszica (zorganizowana we współpracy z Instytutem Badań Systemowych PAN).

XIII Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2014 odbyła się w dniach 24-26 września 2014 roku w Warszawie, w Pałacu Staszica (zorganizowana we współpracy z Instytutem Badań Systemowych PAN i częściowo realizowana z międzynarodową konferencją IEEE Intelligent Systems 2014, która odbywała się w Hotelu Gromada „Dom Chłopa”).

XIV Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2016 odbyła się w dniach 12-14 października 2016 roku w Warszawie, w Pałacu Staszica.

XV Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS/SOR 2018 odbyła się w dniach 24-26 września 2018 roku w Warszawie, w Pałacu Staszica.


Niezależnie od konferencji BOS Towarzystwo organizowało lub współuczestniczyło w organizacji szeregu innych konferencji, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych (
Współpraca). W szczególności, afiliowana przy Towarzystwie grupa robocza MODEST organizowała swoje spotkania międzynarodowe, a poza tym Towarzystwo współdziałało z Instytutem Badań Systemowych PAN przy organizacji konferencji nt. transformacji systemowych we współczesnym świecie.

Wybrane konferencje spoza cyklu BOS to:

"Systemy komputerowe i metody wspomagające podejmowanie decyzji", Warszawa, 1987 (wspólnie z IBS PAN).

"The Systems Analysis Approach to Environmental and Natural Resources Management in the Baltic Region", Gdańsk, 26-29 września 1988 r. (wspólnie z IBS PAN i Duńskim Towarzystwem Badań Operacyjnych).

"Sztuczna inteligencja w zarządzaniu", Warszawa, 24 listopada 1989 (wspólnie z IBS PAN).

"Transition to Advanced Market Economies", Warszawa, 22-25 czerwca 1992r. (w ramach
Asocjacji, wspólnie z IFORS jako konferencja IFORS SPC-2, Instytutem Badań Systemowych PAN, Instytutem Przedsiębiorczości, oraz IRIS - Institutional Reform and the Informal Sector).

"MODEST - Modelling and Analysing the Economies in Transition", wrzesień 1995r., Mądralin k. Warszawy (grupa robocza
MODEST wspólnie z Instytutem Interfacji).

"MODEST - Modelling and Analysing the Economies in Transition II", wrzesień 1996r., Jabłonna k. Warszawy (grupa robocza
MODEST wspólnie z Instytutem Badań Systemowych, Uniwersytetem w Sienie, oraz Instytutem Interfacji).

EURO Prime 1999, 11-14 września 1999r., Warszawa-Rembertów. Konferencja dla młodych specjalistów badań operacyjnych i systemowych, połączona ze spotkaniem grupy roboczej MODEST (we współpracy z EURO, AON i IBS PAN).

Krajowa konferencja nt. Komputerowych Systemów Wielodostępnych KSW'2000 w Ciechocinku, zorganizowana przez Akademię Rolniczo-Techniczną w Bydgoszczy we współpracy z innymi instytucjami.

Większość z tych konferencji zaowocowała wydaniem materiałów w postaci książkowej (
publikacje). Informację i formularz rejestracyjny do następnej z tych cyklicznych konferencji znajdą Państwo pod BOS.

 
webmaster: Aneta Pielak