Strona główna
Aktualności
Misja
Prace naukowe
Władze
Działalność
Konferencje
Publikacje
Współpraca
Formularz
Linki
MODEST
BOS 2020

 

 

 

Działalność

Towarzystwo prowadzi działalność wyrażającą się poprzez:


(i) Organizację cyklicznych krajowych konferencji środowisk naukowych i praktyków z dziedzin badań operacyjnych i systemowych, w skrócie BOS. W konferencjach BOS bierze zwykle udział szeroka reprezentacja środowiska. Są one organizowane przez Towarzystwo we współpracy z różnymi instytucjami, takimi jak uczelnie, instytuty naukowe, czy inne towarzystwa naukowe. Wynikiem konferencji są kolejne publikacje w postaci wydawnictw zwartych. Niezależnie od serii konferencji BOS Towarzystwo organizuje lub współorganizuje inne spotkania, w tym międzynarodowe, związane z tematyką badań operacyjnych i systemowych.


(ii) Wydawanie publikacji, zawierających materiały, czy to pochodzące z konferencji BOS, czy z innych form działalności, w tym także wyniki prac naukowych własnych lub prowadzonych we współpracy z innymi jednostkami.


(iii) Prace naukowe, prowadzone na ogół przez powołane w ramach Towarzystwa zespoły robocze do prowadzenia konkretnych prac. Poprzez swoje rozległe kontakty Towarzystwo ma możliwość wykonywania wartościowych prac, zarówno o charakterze badawczym, jak i zastosowaniowym, w wielu różnych dziedzinach.


 

webmaster: Aneta Pielak