Strona główna
Aktualności
Misja
Prace naukowe
Władze
Działalność
Konferencje
Publikacje
Współpraca
Formularz
Linki
MODEST
BOS 2020

 

 

 

Współpraca z innymi instytutami

Towarzystwo ściśle współpracuje z szeregiem instytucji i organizacji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Współpraca ta ma zróżnicowany charakter, w zależności od zainteresowań i wspólnych celów.

1. Towarzystwo jest trzonem Asocjacji Polskich Towarzystw Badań Operacyjnych, która to Asocjacja jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń badań operacyjnych, IFORS oraz EURO. W ramach Asocjacji środowiska polskie delegują swoich przedstawicieli do obu tych organizacji międzynarodowych. I tak, w szczególności, Prof. Jan Węglarz oraz Prof. Roman Słowiński (Politechnika Poznańska) z Asocjacji są przedstawicielami polskimi w EURO, natomiast dr Jan W. Owsiński jest współredaktorem International Abstracts in Operational Research.

2. Towarzystwo ściśle współpracuje z Instytutem Badań Systemowych PAN, z którym jest związane od początku swej działalności, i na którego terenie ma swoją siedzibę. Również Asocjacja Polskich Towarzystw Badań Operacyjnych ma swoją siedzibę w IBS PAN. W szczególności, Towarzystwo organizowało i organizuje swoje konferencje najczęściej we współpracy z IBS PAN.

3. Innymi stałymi partnerami Towarzystwa są wojskowe uczelnie Wojskowa Akademia Techniczna, z których pochodzi znaczna część członków Towarzystwa, i z którymi Towarzystwo również organizuje wiele swoich spotkań i konferencji.

4. Towarzystwo współpracuje z innymi uczelniami prowadząc różne formy działalności, w tym przede wszystkim konferencje. Wymienić tu należy Akademię Morską w Gdyni, oraz Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

5. W sprawach techniczno-organizacyjnych Towarzystwo współpracuje od szeregu lat z Instytutem Interfacji w Warszawie.

 
webmaster: Aneta Pielak