17 września 2012

 

Zmiana w programie: referat plenarny prof. Adama Janiaka przesunięty na godz. 14:00 we wtorek.

31 sierpnia 2012

 

Szanowni Państwo!

 

Pragniemy Państwa poinformować, że uczestnicy konferencji otrzymają materiały konferencyjne w postaci płyty CD/DVD, przy czym teksty na niej umieszczone będą odpowiadały stanowi prac na 3 września 2012 r.

W celu umożliwienia przygotowania tej płyty i materiałów na nią, a także innych działań organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prosimy o wypełnienie deklaracji, dotyczącej zgody na umieszczenie Państwa prac na płycie oraz na posługiwanie się Państwa danymi w celach związanych z konferencją BOS i jej publikacjami.


Prosimy o możliwie jak najszybsze odesłanie deklaracji na adres poczty elektronicznej bos2012@ibspan.waw.pl

Z góry dziękujemy i oczekujemy miłego i owocnego spotkania na konferencji BOS 2012,


Organizatorzy

 

02 sierpnia 2012

 

Szanowni Państwo!

 

z powodu opóźnień w procedurach recenzyjnych termin końcowy wniesienia niższej opłaty konferencyjnej przesunięty został na dzień 20 sierpnia 2012 r.

 

Osoby, które dokonały już wyższej opłaty w związku ze zmianą terminów, otrzymają zwrot nadpłaty w postaci gotówki podczas trwania konferencji.
 

Faktury opiewać będą na właściwe kwoty.

 

17-06-2012

Warszawa, czerwiec 2012 r.

Szanowni Państwo,

pragniemy Państwa poinformować o przebiegu procedury publikacyjnej, związanej z konferencją BOS 2012. Otóż, w odróżnieniu od poprzednich konferencji, nadesłane przez Państwa referaty zostały przez organizatorów, na podstawie odpowiednich uzgodnień, skierowane do szeregu polskich czasopism, jako „regularne” artykuły, podlegające zwyczajowej dyscyplinie recenzyjnej. Czasopisma te, to Control & Cybernetics, Operations Research & Decisions (dawniej Badania Operacyjne i Decyzje), Metody Informatyki Stosowanej, Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, oraz Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, a więc w sumie aż sześć czasopism. Nie jest przy tym wykluczone, że będą brane pod uwagę także inne periodyki.

 Organizatorzy konferencji BOS 2012 występują niejako w imieniu uczestników-autorów, a zarazem przejmują część obowiązków poszczególnych Redakcji. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że praktycznie prawie wszystkie z wymienionych czasopism zostały ostatnio zobowiązane do zastosowania znacznie zaostrzonych kryteriów publikacji: język angielski oraz dwie recenzje „double-blind”, w tym co najmniej jedna z zagranicy. Oznacza to nie tylko ogólnie trudniejszy przebieg procedury recenzyjnej, ale także jej znaczne wydłużenie. W szczególności, może to także oznaczać dwuetapowość tej procedury – najpierw w języku polskim, a następnie w języku angielskim.

 Stąd, w przeciwieństwie do poprzednich konferencji, nie możemy Państwu zapewnić wręczenia opublikowanych materiałów w momencie, kiedy Państwo się na konferencji zjawią. Zapewne w momencie konferencji będziecie już Państwo wiedzieli, jaka była treść recenzji i, być może, czy artykuł zostanie opublikowany, oraz, naturalnie, w jakim czasopiśmie. Nie podajemy na razie tej ostatniej informacji, ponieważ w wyniku postępowania recenzyjnego artykuły mogą jeszcze być kierowane do innych czasopism niż pierwotnie zamierzone.

 Pragniemy podkreślić, że jakkolwiek ten sposób realizacji procesu publikacyjnego jest i dłuższy i trudniejszy, ale jego wynikiem są publikacje wyżej cenione z formalnego punktu widzenia. Chcemy Państwa zapewnić, że dokładamy starań, by proces ten nie trwał nadmiernie długo i dał nam wszystkim satysfakcję.

 Z poważaniem i najlepszymi życzeniami, oczekując miłego spotkania na konferencji BOS 2012,

Jan W. Owsiński,
w imieniu wszystkich organizatorów

17-12-2011

 

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej konferencji BOS: Badania Operacyjne i Systemowe – BOS 2012.

Konferencja BOS 2012 organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych (PTBOiS) oraz Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN). Miejscem konferencji będzie Pałac Staszica – siedziba wielu zasłużonych instytucji naukowych, położona w samym sercu Warszawy. BOS 2012 odbędzie się w dniach 17-19 września 2012 r. (poniedziałek-środa).

* * *

Konferencje BOS są jednym z najważniejszych forów polskiego środowiska naukowców i praktyków szeroko pojętych badań systemowych i operacyjnych. W organizowanych od ponad dwudziestu lat, co dwa lata, spotkaniach uczestniczy zazwyczaj około 150-200 osób i prezentowanych jest ponad 100 referatów, które po przejściu procedury recenzyjnej, są publikowane. Tematyka prezentowanych prac obejmuje bardzo szeroki zakres, od zagadnień teoretycznych i metodycznych po zastosowania w przemyśle, gospodarce, zarządzaniu, administracji, obronności itp. Część obrad konferencji przybiera postać autorskich seminariów, często na najwyższym poziomie naukowym, także na skalę międzynarodową. W ramach konferencji BOS 2012 podjęte zostaną kolejne kroki w kierunku umiędzynarodowienia konferencji.

* * *

Zapraszamy do możliwie wczesnej rejestracji na załączonym formularzu. W szczególności – zapraszamy do organizacji sesji specjalnych, także z udziałem uczestników zagranicznych.

* * *
Prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: bos2012@ibspan.waw.pl

 

Webmaster: Aneta M. Pielak