10-09-2012

 

Ogólny harmonogram konferencji  (wersja pdf stan na dzień 17-09-2012r.)

 

17 września 2012 - poniedziałek

 

Rejestracja uczestników od godz. 9:00

w poniedziałek, 17 września 2012 r.,

w Pałacu Staszica, I piętro

10:30-11:00 Kawa i herbata na rozgrzewkę

11:00-13:00 Sesja otwarcia – plenarna; Sala: Lustrzana

  • Wprowadzenie do konferencji – przedstawiciele PAN, IBS PAN i PTBOiS

  • Referat plenarny nr 1: Piotr Sienkiewicz: Badania systemowe na potrzeby obronności i bezpieczeństwa

  • Referat plenarny nr 2: Zbigniew Nahorski: Przestrzenna inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych w Polsce

    Przewodniczy:Jacek Mercik

13:00-14:00 Obiad

14:15 - 18:30 Sesje równoległe

I. Środowisko 1

(J. Studziński)

 

 

 

P. Holnicki & Z. Nahorski;

P. Kopka, M. Borysiewicz & A. Wawrzyńczak;

J. Malinowski;

J. Stańczak;

A. Kałuszko;

J. Joszczuk-Januszewska

 

 

Sala Marii Skłodowskiej-Curie

 

II. Kapitał ludzki i intelektualny a zarządzanie

(M. Krawczak)

 

St. Walukiewicz

A. A. Wiktorzak & St. Walukiewicz

P. Dominiak & J. Mercik

G. Grabowska

J. Siderska

 

 

 

Sala Lustrzana

III. Optymalizacja 1

(P. Kulczycki)

 

 

 

J. Józefczyk & M. Siepak

M. Makuchowski

I. Kaliszewski &
J. Miroforidis

L. Kruś, J. Skorupiński & E. Toczyłowski

M. Wolny

H. Borzęcka

 

Sala Stanisława Staszica

 

19:30 - 22:30 Uroczysta kolacja


18 września 2012 - wtorek

 

10:00-10:30 Poranna kawa i herbata

10:30-13:00 Sesje równoległe

IA.

Środowisko 2

(J. Joszczuk-Januszewska)

 

G. Petriczek, L. Bogdan & J. Studziński

I. Rojek & J. Studziński

A. Służalec

A. Barski

M. Stachura, B. Fajdek & J. Studziński

 

 

 

 

 

Sala Marii Skłodowskiej Curie

 

IV.

Sesja INFORMS

(I. Kaliszewski)

 

 

„Wspólne Europejskie niebo”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Lustrzana

IIIA. Optymalizacja 2

(L. Kruś)

 

M. Antosiewicz, G. Koloch & B. Kamiński

K. Sęp, B. Mażbic-Kulma, J. W. Owsiński & J. Stańczak

B. Przybysławski

K. Jakowska-Suwalska

J. Kołodziejczyk

 

 

Sala Stanisława Staszica

V. Modelowanie ekonomiczne
i finansowe

(B. Kamiński)

 

P. Nowak & M. Romaniuk

J. Gadomski

P. Szufel, B. Kamiński & P. Wojewnik

M. Szymczyk & B. Kamiński

J. Mercik & A. Lamek

M. Zawisza & B. Kamiński

 

 

Sala Okrągłego Stołu

13:00-14:00 Obiad

14:00-15:00 Referat plenarny nr 3: Adam Janiak: Praktyczne aspekty teorii złożoności obliczeniowej
Przewodniczy: Janusz Kacprzyk; Sala: Lustrzana

15:00-15:30 Kawa i herbata

15:30-18:30: Sesje równoległe

VI.

Sesja doktorantów

(A. Myśliński)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Lustrzana

VII. Decyzje grupowe i głosowania

(T. Trzaskalik)

 

H. Bury &
D. Wagner

L. Klukowski

H. Sosnowska & K. Przybyszewski

M. Mazurkiewicz, J. Mercik &
F. Turnovec

H. Lindskog

 

 

Sala Stanisława Staszica

 

VIII. Dane, informacja, modele

(J. Józefczyk)

 

 

 

P. Kulczycki,
M. Charytanowicz, P.A. Kowalski & Sz. Łukasik

T. Kapłon

A. Kowalska-Styczeń

T. Jaworska

 

 

 

Sala Marii Skłodowskiej-Curie

 


19 września 2012 - środa

 

9:00-10:00 Referat plenarny nr 4: Jerzy Kisielnicki: ICT w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki Polski w globalnym świecie Przewodniczy: Sławomir Zadrożny; Sala: Lustrzana

10:00-10:30 Poranna kawa i herbata

10:30-12:45 Sesje równoległe

IX. Wspomaganie decyzji i zarządzania

(A. Straszak)

 

D. Kuchta i inni

W. Brzozowski

J. Banaś

T. Dudek

B. Wachnik

P. Ziemba & R. Budziński

 

 

Sala Lustrzana

X. Gospodarka

(St. Walukiewicz)

 

 

L. Klukowski

I. Woroniecka-Leciejewicz

M. Malara & M. Mazurkiewicz

E. Grabska-Kukulska

J. Gadomski

 

Sala Marii Skłodowskiej-Curie

 

XI. Harmonogramy, planowanie, zasoby

(J. Malinowski)

 

T. Kwiatkowski & A. Janiak

T. Kwiatkowski

J. Józefczyk & S. Jagusiak

T. Brzęczek & D. Nowak

P. Spedzia

 

 

 

Sala Stanisława Staszica

 

12:45-13:00 Sesja zakończenia Konferencji

13:00-14:00 Obiad

 

 

 

 

 

Webmaster: Aneta M. Pielak