17 września 2012

 

Zmiana w programie: referat plenarny prof. Adama Janiaka przesunięty na godz. 14:00 we wtorek.

31 sierpnia 2012

 

Szanowni Państwo!

 

Pragniemy Państwa poinformować, że uczestnicy konferencji otrzymają materiały konferencyjne w postaci płyty CD/DVD, przy czym teksty na niej umieszczone będą odpowiadały stanowi prac na 3 września 2012 r.

W celu umożliwienia przygotowania tej płyty i materiałów na nią, a także innych działań organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prosimy o wypełnienie deklaracji
, dotyczącej zgody na umieszczenie Państwa prac na płycie oraz na posługiwanie się Państwa danymi w celach związanych z konferencją BOS i jej publikacjami.


Prosimy o możliwie jak najszybsze odesłanie deklaracji na adres poczty elektronicznej bos2012@ibspan.waw.pl

Z góry dziękujemy i oczekujemy miłego i owocnego spotkania na konferencji BOS 2012,


Organizatorzy
 

 

02 sierpnia 2012

 

Szanowni Państwo!

 

z powodu opóźnień w procedurach recenzyjnych termin końcowy wniesienia niższej opłaty konferencyjnej przesunięty został na dzień 20 sierpnia 2012 r.

 

Osoby, które dokonały już wyższej opłaty w związku ze zmianą terminów, otrzymają zwrot nadpłaty w postaci gotówki podczas trwania konferencji.
 

Faktury opiewać będą na właściwe kwoty.

 

24-02-2012

 

Szanowni Państwo!


Zawiadamiamy z przyjemnością, że kolejna dwunasta już, konferencja BOS, a więc BOS 2012, odbędzie się w dniach 17-19 września 2012 roku (poniedziałek-środa) w Warszawie, w Pałacu Staszica przy Krakowskim Przedmieściu. Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w tym spotkaniu polskich środowisk nauki i praktyki systemowej i operacyjnej, w którym uczestniczyć będą także goście z zagranicy.

Zachęcamy do możliwie wczesnej rejestracji i do zgłaszania referatów oraz do organizacji sesji specjalnych konferencji.
 

Zaakceptowane referaty zostaną opublikowane w czasopismach o dotychczasowej punktacji MNiSW co najmniej 6 lub 9 punktów, zaś autorzy wygłoszonych referatów, wybranych przez Komitet Programowy, zostaną dodatkowo poproszeni o sporządzenie obszerniejszych tekstów, zgłoszonych do czasopism o wyższej punktacji. Konkretne punktacje zostaną podane w możliwie bliskim czasie.

Informujemy, że nabierają już kształtów poszczególne sesje Konferencji, w tym, m.in. sesja INFORMS, tym razem poświęcona "Otwartemu niebu nad Europą", czyli transportowi lotniczemu, oraz tradycyjna angielskojęzyczna sesja MODEST. Zapraszamy do organizacji innych tematycznych sesji.

 

 

Webmaster: Aneta M. Pielak