02 sierpnia 2012

 

 

Terminy:


 

  wstępna rejestracja (zgłoszenie ze streszczeniem) - jak najszybciej

 

  odpowiedź z potwierdzeniem - bezpośrednio po rejestracji

 

  nadesłanie tekstu artykułu - do 7 maja 2012 r.
 

  wysłanie recenzji do autorów - do 15 czerwca 2012 r.
 

  dokonanie terminowej wpłaty opłaty konferencyjnej - do 20 sierpnia 2012 r.*
 

  nadesłanie ostatecznej wersji tekstu artykułu - do 31 lipca 2012 r.
 

  konferencja, wręczenie wydawnictwa konferencji 17-19 września 2012 r.
 

 

 

*Osoby, które dokonały już wyższej opłaty (przed 20.08.2012) w związku ze zmianą terminów, otrzymają zwrot nadpłaty w postaci gotówki podczas trwania konferencji. Faktury opiewać będą na właściwe kwoty.

Webmaster: Aneta M. Pielak