Opłata konferencyjna

 

 

02 sierpnia 2012

 

Szanowni Państwo!

 

z powodu opóźnień w procedurach recenzyjnych termin końcowy wniesienia niższej opłaty konferencyjnej przesunięty został na dzień 20 sierpnia 2012 r.

 

Osoby, które dokonały już wyższej opłaty w związku ze zmianą terminów, otrzymają zwrot nadpłaty w postaci gotówki podczas trwania konferencji.
 

Faktury opiewać będą na właściwe kwoty.

 

 

17-12-2011

 

 

Normalna:

690 PLN do 20 sierpnia 2012 r.; 830 PLN od 21 sierpnia 2012 r.

Studencka:

370 PLN do 20 sierpnia 2012 r.; 490 PLN od 21 sierpnia 2012 r.

Instytucjonalna:

2300 PLN do 20 sierpnia 2012 r.;

2750 PLN od 21 sierpnia 2012 r.

(uprawnia do pełnego udziału 4 osób reprezentujących daną instytucję)

 

+ 580 PLN / 650 PLN za każdą dodatkową osobę

 

Przelicznik dewizowy: 4,2 PLN / 1 €

 

Opłata normalna obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne wraz z kompletem materiałów, przerwy na kawę/herbatę, trzy krótkie obiady, udział w uroczystej kolacji.

 

Opłata studencka przysługuje studentom wyższych uczelni i studiów doktoranckich, za okazaniem odpowiedniego dokumentu, i obejmuje uczestnictwo w konferencji, przerwy na kawę/herbatę i trzy krótkie obiady.

 

Opłata instytucjonalna może być wnoszona przez instytucje delegujące kilku uczestników. Wniesienie tej opłaty jest równoważne czterem opłatom normalnym.

 

 

Wpłaty:

 

Wpłaty na konto Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych:

Bank: PeKaO S.A.

Nr konta: 47 1240 6218 1111 0000 4619 6420

Kopie poleceń przelewów prosimy przesyłać faksem (+48 22 38 10 105) z zaznaczeniem „BOS 2012”


 

 

Webmaster: Aneta M. Pielak