17-12-2011

 

Konferencja

BOS 2012

 

Warszawa, 17-19 września 2012 r.

(poniedziałek-środa)

 

Konferencja jest organizowana przez:

 

Polskie Towarzystwo
Badań Operacyjnych i Systemowych
(PTBOiS)

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
(IBS PAN)

 

 

Miejsce konferencji:

 

Konferencja BOS 2012 jest organizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych (PTBOiS) oraz Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN). Konferencja odbędzie się w miejscu specjalnym: w Pałacu Staszica, tradycyjnej siedzibie instytucji i organizacji naukowych o znaczeniu środowiskowym, krajowym i międzynarodowym, a także historycznym. BOS 2012 odbędzie się w dniach 17-19 września 2012 r. (poniedziałek-środa).

Komitet Sterujący:

prof. Janusz Kacprzyk (PTBOiS),

prof. Zbigniew Nahorski (IBS PAN),

dr Jan W. Owsiński (IBS PAN/PTBOiS)

Komitet Programowy:

Przewodniczący i skład - w trakcie ustalania

Komitet Organizacyjny i Sekretariat:

Krystyna Warzywoda,

Aneta M. Pielak,

Andrzej Kałuszko,

Krzysztof Sęp,

Jan W. Owsiński

Kontakt: bos2012@ibspan.waw.pl

 

Webmaster: Aneta M. Pielak