23-06-2020

 

Szanowni Państwo,

ponawiamy nasze zaproszenie do udziału w konferencji BOS/SOR2020 (24-26.09.2020), dziękując zarazem wszystkim tym, którzy już zgłosili chęć udziału i nadesłali proponowane referaty. Dziękujemy także za propozycje sesji specjalnych. Został zaktualizowany formularz rejestracyjny, z którego zorientują się Państwo, że terminy uległy przesunięciu, przede wszystkim ze względu na sytuację epidemiczną. Z tego też powodu możliwa jest jeszcze zmiana co do formy i/lub terminu konferencji, o której zostaną Państwo, naturalnie, odpowiednio wcześnie poinformowani. Nie ulega zmianie ogólna procedura publikacyjna - nadal zamierzamy wydać tom materiałów (być może nawet więcej niż jeden) w wydawnictwie Springer, zaś ewentualne inne teksty skierujemy do zaprzyjaźnionych czasopism. Dlatego też prosimy nie zwlekać z nadsyłaniem swoich referatów. Osobną wiadomością poinformujemy także Państwa o drugiej edycji konkursu na książkę o tematyce badań operacyjnych i systemowych, do udziału w którym również serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem, w imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa badań Operacyjnych i Systemowych.

* * *

 

25-02-2020

 

BOS / SOR 2020 w Pałacu Staszica w Warszawie, 24-26 września 2020 roku

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że kolejna konferencja BOS / SOR 2020, odbędzie się w dniach 24-26 września 2020 roku (czwartek-sobota) w Pałacu Staszica w Warszawie.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy i zachęcamy do kierowania zgłoszeń na adres poczty elektronicznej bos2020@ibspan.waw.pl (formularz rejestracyjny).

Większość zasadniczej korespondencji, dotyczącej konferencji, będzie prowadzona w języku angielskim, ponieważ przewidujemy znacznie zwiększony udział uczestników z zagranicy w naszej konferencji, w tym, w szczególności – wykłady plenarne znanych na świecie specjalistów.

Stąd też i rozszerzony akronim naszej konferencji: BOS (badania Operacyjne i Systemowe) / SOR (Systems and Operational Research).

Tradycyjnie już, współorganizatorem konferencji BOS 2020 jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

 

*   *   *

 

Konferencje BOS są jednym z najważniejszych forów polskiego środowiska naukowców i praktyków szeroko pojętych badań systemowych i operacyjnych. W organizowanych od ponad trzydziestu lat, obecnie co dwa lata, spotkaniach uczestniczy zazwyczaj około 150-200 osób i prezentowanych jest ponad 100 referatów, które po przejściu procedury recenzyjnej, są publikowane. Tematyka prezentowanych prac obejmuje bardzo szeroki zakres, od zagadnień teoretycznych i metodycznych po zastosowania w przemyśle, gospodarce, zarządzaniu, administracji, obronności itp. Część obrad konferencji przybiera postać autorskich seminariów, często na najwyższym poziomie naukowym, także na skalę międzynarodową.

 

*   *   *

 

 

 

Webmaster: Aneta M. Pielak