25-02-2020

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI


 

Konferencja BOS / SOR 2020 jest organizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych (PTBOiS) oraz Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN).

 

 

Webmaster: Aneta M. Pielak