25-02-2020

 

Tematyka konferencji:

 

Tematyka konferencji obejmuje dziedziny szeroko pojętych badań operacyjnych i systemowych, w szczególności zaś takie jak:

  Metody i algorytmy optymalizacji

  Metaheurystyki i ich zastosowania
  Metody analizy i optymalizacji wielokryterialnej

  Systemy wieloagentowe
  Teoria gier, negocjacje i przetargi

  Wydobywanie wiedzy
  Analiza danych i modelowanie

  Niepewność i nieokreśloność
  Zbiory rozmyte, przybliżone, miękkie

  Sieci komputerowe
  Metody sztucznej inteligencji i inteligencji obliczeniowej

  Internet
  Społeczeństwo informacyjne

  Bezpieczeństwo i obrona
  Harmonogramy Gospodarka i kryzysy
  Wirtualne organizacje

  Bankowość i finanse
  Zarządzanie i systemy informacyjne

  Administracja i e-Administracja
  Wspomaganie decyzji

  Rozwój regionalny
  Decyzje grupowe i głosowania

  Środowisko i jego ochrona
  Analiza i wyszukiwanie tekstów

  Systemy infrastrukturalne
  Sieci społeczne Logistyka
  Produkcja i usługi

 

Webmaster: Aneta M. Pielak