Opłata konferencyjna

 

 

26-08-2020

Normalna:

800 PLN do 25 września 2020 r.; 950 PLN po 25 września 2020 r.

Studencka:

450 PLN do 25 września 2020 r.; 550 PLN po 25 września 2020 r.

Instytucjonalna:

2800 PLN do 25 września 2020 r.; 3400 PLN po 25 września 2020 r.

 

(opłata instytucjonalna uprawnia do pełnego udziału 4 osób reprezentujących daną instytucję)
+ 680 PLN (do 31 lipca 2020 r.) / 780 PLN (od 1 sierpnia 2020 r.) za każdą dodatkową osobę ponad 4

Dla członków PTBOiS opłaty są obniżone o 80 PLN od uczestnika.

Opłata normalna obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne wraz z kompletem materiałów, przerwy na kawę/herbatę, trzy krótkie obiady, udział w uroczystej kolacji.

Opłata studencka przysługuje studentom wyższych uczelni i studiów doktoranckich, za okazaniem odpowiedniego dokumentu, i obejmuje uczestnictwo w konferencji, przerwy na kawę/herbatę i trzy krótkie obiady.

Opłata instytucjonalna może być wnoszona przez instytucje delegujące kilku uczestników. Wniesienie tej opłaty jest równoważne czterem opłatom normalnym.

 

Wpłaty:

 

Wpłaty na konto Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych:

Bank: PeKaO S.A.

Nr konta: 47 1240 6218 1111 0000 4619 6420

Kopie poleceń przelewów prosimy przesyłać pocztą elektroniczną bos2020@ibspan.waw.pl (pdf/skan) z adnotacją BOS / SOR 2020

 

 

Webmaster: Aneta M. Pielak