27/03/2024 

TERMINY

wstępna rejestracja (zgłoszenie ze streszczeniem) - jak najszybciej
odpowiedź z potwierdzeniem - bezpośrednio po rejestracji
nadesłanie tekstu artykułu* - 30 czerwca 2024 r.
wysłanie recenzji do autorów - 15 sierpnia 2024 r.
dokonanie terminowej wpłaty opłaty konferencyjnej - do 31 sierpnia 2024 r.
nadesłanie ostatecznej wersji tekstu artykułu - do 15 września 2024 r.
Konferencja - 16-18 października 2024 r.

* artykuły wyłącznie w języku angielskim (wygłaszanie referatów w języku polskim lub angielskim,
w zależności od miejsca w programie, do zaakceptowania przez Uczestników)