27/03/2024 

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja BOS / SOR 2024 jest organizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych (PTBOiS) oraz Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN). Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym – miejsce sesji z obecnością uczestników na miejscu będzie ogłoszone w terminie późniejszym. BOS / SOR 2024 odbędzie się w dniach 16-18 października 2024 r. (środa-piątek).