27/03/2024 

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji: Tematyka konferencji obejmuje dziedziny szeroko pojętych badań operacyjnych i systemowych, w szczególności zaś takie jak:
Metody i algorytmy optymalizacji
Metaheurystyki i ich zastosowania
Metody analizy i optymalizacji wielokryterialnej
Systemy wieloagentowe
Teoria gier, negocjacje i przetargi
Wydobywanie wiedzy
Analiza danych i modelowanie
Niepewność i nieokreśloność
Zbiory rozmyte, przybliżone, miękkie
Sieci komputerowe
Metody sztucznej inteligencji i inteligencji obliczeniowej
Internet
Społeczeństwo informacyjne
Bezpieczeństwo i obrona
Harmonogramy Gospodarka i kryzysy
Wirtualne organizacje
Bankowość i finanse
Zarządzanie i systemy informacyjne
Administracja i e-Administracja
Wspomaganie decyzji
Rozwój regionalny
Decyzje grupowe i głosowania
Środowisko i jego ochrona
Analiza i wyszukiwanie tekstów
Systemy infrastrukturalne
Sieci społeczne Logistyka
Produkcja i usługi