27/03/2024 

ORGANIZATORZY

Konferencja BOS / SOR 2022 jest organizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych (PTBOiS) oraz Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN).