27/03/2024 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Normalna:
850 PLN do 31 sierpnia 2024 r.; 980 PLN po 31 sierpnia 2024 r.
Studencka:
500 PLN do 31 sierpnia 2024 r.; 650 PLN po 31 sierpnia 2024 r.
Instytucjonalna:
2800 PLN do 31 sierpnia 2024 r.; 3100 PLN po 31 sierpnia 2024 r.
(opłata instytucjonalna uprawnia do pełnego udziału 4 osób reprezentujących daną instytucję) + 500 PLN (do 31 sierpnia 2024 r.) / 600 PLN (po 31 sierpnia 2024 r.) za każdą dodatkową osobę ponad 4

Dla członków PTBOiS opłaty są obniżone o 80 PLN od uczestnika.

Opłata studencka przysługuje studentom wyższych uczelni i studiów doktoranckich, za okazaniem odpowiedniego dokumentu.
Opłata instytucjonalna może być wnoszona przez instytucje delegujące kilku uczestników. Wniesienie tej opłaty jest równoważne czterem opłatom normalnym.

Wpłaty:


Wpłaty na konto Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych:
Bank: PeKaO S.A.
Nr konta: 47 1240 6218 1111 0000 4619 6420
Kopie poleceń przelewów prosimy przesyłać pocztą elektroniczną bos2024@ibspan.waw.pl