Publikacja materiałów

 

31 sierpnia 2012

 

Szanowni Państwo!

 

Pragniemy Państwa poinformować, że uczestnicy konferencji otrzymają materiały konferencyjne w postaci płyty CD/DVD, przy czym teksty na niej umieszczone będą odpowiadały stanowi prac na 3 września 2012 r.

W celu umożliwienia przygotowania tej płyty i materiałów na nią, a także innych działań organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prosimy o wypełnienie deklaracji, dotyczącej zgody na umieszczenie Państwa prac na płycie oraz na posługiwanie się Państwa danymi w celach związanych z konferencją BOS i jej publikacjami.


Prosimy o możliwie jak najszybsze odesłanie deklaracji na adres poczty elektronicznej bos2012@ibspan.waw.pl

Z góry dziękujemy i oczekujemy miłego i owocnego spotkania na konferencji BOS 2012,


Organizatorzy

 

 

17-06-2012

 

Warszawa, czerwiec 2012 r.

Szanowni Państwo,

pragniemy Państwa poinformować o przebiegu procedury publikacyjnej, związanej z konferencją BOS 2012. Otóż, w odróżnieniu od poprzednich konferencji, nadesłane przez Państwa referaty zostały przez organizatorów, na podstawie odpowiednich uzgodnień, skierowane do szeregu polskich czasopism, jako „regularne” artykuły, podlegające zwyczajowej dyscyplinie recenzyjnej. Czasopisma te, to Control & Cybernetics, Operations Research & Decisions (dawniej Badania Operacyjne i Decyzje), Metody Informatyki Stosowanej, Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, oraz Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, a więc w sumie aż sześć czasopism. Nie jest przy tym wykluczone, że będą brane pod uwagę także inne periodyki.

 Organizatorzy konferencji BOS 2012 występują niejako w imieniu uczestników-autorów, a zarazem przejmują część obowiązków poszczególnych Redakcji. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że praktycznie prawie wszystkie z wymienionych czasopism zostały ostatnio zobowiązane do zastosowania znacznie zaostrzonych kryteriów publikacji: język angielski oraz dwie recenzje „double-blind”, w tym co najmniej jedna z zagranicy. Oznacza to nie tylko ogólnie trudniejszy przebieg procedury recenzyjnej, ale także jej znaczne wydłużenie. W szczególności, może to także oznaczać dwuetapowość tej procedury – najpierw w języku polskim, a następnie w języku angielskim.

 Stąd, w przeciwieństwie do poprzednich konferencji, nie możemy Państwu zapewnić wręczenia opublikowanych materiałów w momencie, kiedy Państwo się na konferencji zjawią. Zapewne w momencie konferencji będziecie już Państwo wiedzieli, jaka była treść recenzji i, być może, czy artykuł zostanie opublikowany, oraz, naturalnie, w jakim czasopiśmie. Nie podajemy na razie tej ostatniej informacji, ponieważ w wyniku postępowania recenzyjnego artykuły mogą jeszcze być kierowane do innych czasopism niż pierwotnie zamierzone.

 Pragniemy podkreślić, że jakkolwiek ten sposób realizacji procesu publikacyjnego jest i dłuższy i trudniejszy, ale jego wynikiem są publikacje wyżej cenione z formalnego punktu widzenia. Chcemy Państwa zapewnić, że dokładamy starań, by proces ten nie trwał nadmiernie długo i dał nam wszystkim satysfakcję.

 Z poważaniem i najlepszymi życzeniami, oczekując miłego spotkania na konferencji BOS 2012,

Jan W. Owsiński,
w imieniu wszystkich organizatorów

24-02-2012

 

Zaakceptowane do materiałów referaty zostaną opublikowane w czasopismach o dotychczasowej punktacji MNiSW co najmniej 6 lub 9 punktów, a dodatkowo, autorzy wygłoszonych referatów, wybranych przez Komitet Programowy, zostaną poza tym poproszeni o sporządzenie obszerniejszych tekstów, zgłoszonych do publikacji z poręki PTBOiS, ale pod zwykłymi warunkami, w czasopismach o wyższej punktacji. Konkretne punktacje zostaną podane w możliwie bliskim czasie.

Podany tutaj styl referatów należy traktować zatem jako wstępny – teksty do recenzji mogą być nadsyłane bez bardzo dokładnego jego przestrzegania. Styl końcowy zostanie podany na etapie akceptacji do druku.

  Style

Webmaster: Aneta M. Pielak