16-10-2013

 

 

Publikacja

 

Proces publikacyjny BOS 2014 będzie miał podobny przebieg jak w przypadku poprzedniej konferencji BOS.

Najpierw, zaakceptowane, po ewentualnych poprawkach, wynikających z recenzji, artykuły będą opublikowane w postaci płyty CD, która będzie rozdana uczestnikom jak część materiałów konferencyjnych. Do tego celu prosimy o zgłaszanie tekstów zgodnie z załączoną instrukcją dla autorów.

Następnie artykuły zostaną skierowane do kilku wybranych czasopism, przy czym zakładamy, że będzie mniejsza liczba czasopism niż w przypadku konferencji BOS 2012, a organizatorzy będą koordynować proces redakcyjny do momentu zaakceptowania do druku w odpowiednim czasopiśmie. Ta procedura jest przyczyną wymagania, by nadsyłane teksty były napisane w języku angielskim.

 

Style

Załączamy ramową instrukcję dla autorów oraz styl w MS Word.

 

Prosimy zauważyć, że tym razem zarówno instrukcja, jak i styl są w wersji angielskiej.

 

 

Instrukcje dla autorów


 

Style

 

 

Webmaster: Aneta M. Pielak