Opłata konferencyjna

 

 

16-10-2013

 

Normalna:

750 PLN do 31 lipca 2014 r.; 850 PLN od 01 sierpnia 2014 r.

Studencka:

390 PLN do 31 lipca 2014 r.; 490 PLN od 01 sierpnia 2014 r.

Instytucjonalna:

2500 PLN do 31 lipca 2014 r.;

2800 PLN od 01 sierpnia 2014 r.


(uprawnia do pełnego udziału 4 osób reprezentujących daną instytucję)

+ 580 PLN / 650 PLN za każdą dodatkową osobę

 

Przelicznik dewizowy: 4,2 PLN / 1 €

 

Opłata normalna obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne wraz z kompletem materiałów, przerwy na kawę/herbatę, trzy krótkie obiady, udział w uroczystej kolacji.

 

Opłata studencka przysługuje studentom wyższych uczelni i studiów doktoranckich, za okazaniem odpowiedniego dokumentu, i obejmuje uczestnictwo w konferencji, przerwy na kawę/herbatę i trzy krótkie obiady.

 

Opłata instytucjonalna może być wnoszona przez instytucje delegujące kilku uczestników. Wniesienie tej opłaty jest równoważne czterem opłatom normalnym.

 

 

Wpłaty:

 

Wpłaty na konto Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych:

Bank: PeKaO S.A.

Nr konta: 47 1240 6218 1111 0000 4619 6420

Kopie poleceń przelewów prosimy przesyłać faksem (+48 22 38 10 105) z zaznaczeniem „BOS 2014”

 

Webmaster: Aneta M. Pielak