16-10-2013

 

BOS 2014 w Pałacu Staszica w Warszawie, 24-26 września 2014 roku

 

Z przyjemnością informujemy, że kolejna konferencja BOS, tj. BOS 2014, odbędzie się w dniach 24-26 września 2014 roku (środa-piątek) w Pałacu Staszica w Warszawie.

 

W najbliższych dniach rozesłane zostanie zaproszenie do zgłaszania referatów i uczestnictwa, jednakże już teraz kierujemy do wszystkich Państwa serdeczne zaproszenie i zachęcamy do kierowania zgłoszeń na adres poczty elektronicznej bos2014@ibspan.waw.pl (formularz rejestracyjny).

 

Tradycyjnie już, współorganizatorem konferencji BOS 2014 jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

 

Ważnym aspektem konferencji BOS 2014, w szczególności w kontekście współpracy z IBS PAN, jest jej ścisłe powiązanie z międzynarodową konferencją IEEE Intelligent Systems, która odbywać się będzie w tych samych dniach (24-26.IX.2014) w najbliższym sąsiedztwie (Hotel Gromada – Dom Chłopa).

 

Jednocześnie pragniemy także Państwa poinformować, że w dniach 22-24 września 2014 roku, a więc bezpośrednio przed konferencjami BOS 2014 oraz IEEE Intelligent Systems, odbędzie się również w Warszawie 7th International Conference on Soft Methods in Probabilistics and Statistics (SMPS 2014), a zatem będziemy mieli do czynienia z możliwością uczestniczenia w jednym tygodniu w trzech spotkaniach, których zakresy tematyczne są w wielu punktach zbieżne, a których organizacja jest w dużej mierze realizowana we współpracy między PTBOiS a IBS PAN.

 

*   *   *

Konferencje BOS są jednym z najważniejszych forów polskiego środowiska naukowców i praktyków szeroko pojętych badań systemowych i operacyjnych. W organizowanych od prawie trzydziestu lat, co dwa lata, spotkaniach uczestniczy zazwyczaj około 150-200 osób i prezentowanych jest ponad 100 referatów, które po przejściu procedury recenzyjnej, są publikowane. Tematyka prezentowanych prac obejmuje bardzo szeroki zakres, od zagadnień teoretycznych i metodycznych po zastosowania w przemyśle, gospodarce, zarządzaniu, administracji, obronności itp. Część obrad konferencji przybiera postać autorskich seminariów, często na najwyższym poziomie naukowym, także na skalę międzynarodową.

 

*   *   *

 

Webmaster: Aneta M. Pielak