16-10-2013

 

Miejsce konferencji:

 

Konferencja BOS 2014 jest organizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych (PTBOiS) oraz Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN). Konferencja odbędzie się w miejscu specjalnym: w Pałacu Staszica, tradycyjnej siedzibie instytucji i organizacji naukowych o znaczeniu środowiskowym, krajowym i międzynarodowym, a także historycznym. BOS 2014 odbędzie się w dniach 24-26 września 2014 r. (środa-piątek).


 


 

 

Webmaster: Aneta M. Pielak