10-04-2018

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

BOS 2018


 

Konferencja BOS / SOR 2018 jest organizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych (PTBOiS) oraz Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN). Konferencja odbędzie się w miejscu specjalnym: w Pałacu Staszica, tradycyjnej siedzibie instytucji i organizacji naukowych o znaczeniu środowiskowym, krajowym i międzynarodowym, a także historycznym. BOS / SOR 2018 odbędzie się w dniach 24-26 września 2018 r. (poniedziałek-środa).

 

 

Webmaster: Aneta M. Pielak